SOLLICITEREN

Intermediair jaarboek 1996 VNU Business Publications, ƒ 55,-, ISBN 90-6434-14-19. Telefonisch te bestellen via (020) 4 87 58 78.

Gids over sollicitatieprocedures en de arbeidsmarkt. Bedoeld voor (bijna) afgestudeerden op HBO- en universitair niveau. Met een presentatie van zo'n 250 ondernemingen en organisaties die geïnteresseerd zijn in hogeropgeleiden.

Doeltreffend werven, solliciteren en selecteren Een praktische handleiding voor selecteur en sollicitant, C.J.J. Korswagen, Van Loghum Slaterus 1985, ƒ 49,50, ISBN 90-6001-948-2.

Overzicht van alles wat in de titel staat beschreven. De informatie is uitgebreid, maar vrij algemeen, biedt dus geen soelaas voor specifieke sollicitaties.

Alles over psychologische tests Jack van der Minden, Veen Amsterdam 1995, ƒ 36,90, ISBN 90-254-0662-9.

Overzicht van de meest gebruikte intelligentie- en vaardigheidstesten bij sollicitatieprocedures en aanwijzingen hoe hiermee om te gaan. Veel voorbeelden, weinig oefenmogelijkheden.

Solliciteren is werken Gids voor actieve sollicitanten, Geert Lettinga, Wolters Noordhoff Groningen 1996, ƒ 39,50, ISBN 90-0153-712-x. Vooral gericht op sollicitanten met een MBO-, HBO- of universitaire opleiding die zich oriënteren op de profit-sector. Veel tips en adviezen over solliciteren, van zelfanalyse tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst.

100 succesvolle sollicitatiebrieven P. Escher e.a., SIWU Enschede 1996, ƒ 36,90, ISBN 90-74900-07-0.

Alle aandacht voor de sollicitatiebrief, omdat de eerste indrukken vaak bepalend zijn.

De sollicitatiediskette Drs. B. Wams, SIWU, ƒ 29,95, ISBN 90-74900-06-2.

De diskette is een hulpmiddel bij het schrijven van een goede sollicitatiebrief, bevat voorbeelden van succesvolle brieven, curriculum vitae-overzichten en Engelstalige brieven.

Solliciteren met succes

HBO'ers en academici op weg naar de juiste baan, Krijn de Best en Mar Burdof, Kluwer Bedrijfswetenschappen Deventer 1989, ƒ 39,75, ISBN 90-267-13-04.

Geeft stappenschema van een sollicitatie, met voorbeelden van een goede brief en het curriculum vitae. Ook aandacht voor de cultuur van bedrijven en instellingen en hoe de werkgever een sollicitatie ervaart.

De sollicitatiegids Praktische handleiding voor succesvol solliciteren, Bert Edens, VNU Amsterdam 1993, ƒ 19,90, ISBN 90-6434-094-3. Beknopt overzicht in 120 pagina's van de oriëntatie via de personeelsadvertentie en het gesprek tot en met het aangeboden krijgen van de baan. Ook aandacht voor psychologisch en medisch onderzoek.