Passende arbeid

In de nieuwe Algemene Bijstandswet die dit jaar van kracht is geworden, is de definitie van 'passende arbeid' veranderd. Dit heeft voor werkloze academici tot gevolg gehad dat werk op HBO-niveau passend voor hen wordt geacht. Als zij in de bijstand zitten, kunnen ze zo'n baan niet weigeren. Voor schoolverlaters wordt elk soort werk passend gevonden.