Opwinding in Australië over primeur legale euthanasie

SYDNEY, 26 SEPT. In Australië is grote opwinding en verdeeldheid ontstaan over het eerste geval van 'gelegaliseerde' euthanasie in de wereld. Het betreft een kankerpatiënt in Darwin, aan de noordkust van Australië, die zichzelf afgelopen zondag een dodelijke injectie liet toebrengen door middel van een computergestuurd apparaat.

Darwin behoort tot de Northern Territories van Australië, een deelstaat die afgelopen zomer wetgeving invoerde die euthanasie wettelijk mogelijk maakt. Nergens anders in de wereld is euthanasie formeel gelegaliseerd. In Nederland wordt ethanasie slechts op bepaalde voorwaarden gedoogd.

Het nieuws dat de nieuwe wet nu voor de eerste keer in de praktijk is gebracht, heeft in heel Australië zeer uiteenlopende reacties teweeggebracht. Kerkelijke leiders spreken over een schande, terwijl politici die invoering van de euthanasie-wet hebben gepropagandeerd, hun tevredenheid uiten. De katholieke aartsbisschop van Sydney, Edward Clancy, zei dat hij zich beschaamd voelde nu “Australië het eerste land is in de wereld waarin het doden van onschuldige mensen wettelijk mogelijk is”. “Eerbiediging van het menselijk leven is de hoeksteen van onze beschaving”, zei hij.

De betrokken patient, Bob Dent, was ongeneeslijk ziek en hij had bij de behandelende artsen aangedrongen op euthanasie. Een van de doktoren verklaarde dat de man zich volledig bewust was van de keuzes waarvoor hij stond en dat hij zeer weloverwogen, en zonder aarzelingen het besluit heeft genomen een eind aan zijn leven te (laten) maken.

De invoering van de nieuwe euthanasiewet leidde drie maanden geleden al tot heftige reacties, in Australië, maar ook in de rest van de wereld. De wet is streng. Een patiënt moet zich goed van zijn besluit bewust zijn en een ongeneeslijke ziekte hebben die onaanvaardbaar lijden met zich meebrengt. Die diagnose moet door twee artsen zijn bevestigd. Verder moet een psychiater vaststellen dat de patiënt niet aan een behandelbare depressie lijdt. Een patiënt die euthanasie wil ondergaan moet daartoe twee verzoeken indienen met een tussenpauze van ten minste een week. Twee dagen na het laatste verzoek kan de euthanasie in aanwezigheid van een arts plaatshebben. (Reuter)