Kunstroutes

In verscheidene steden worden eveneens kunstroutes georganiseerd, die deelnemers leiden langs ateliers dan wel kunstwerken in openbare ruimten. In Delft is een 'atelierroute' uitgezet waarlangs men, aanstaande zaterdag en zondag, kunstenaars in hun werkruimte kan bezoeken.

Tweeënveertig kunstenaars uit Delft en omgeving zullen op die dagen van 11 tot 17 uur hun deuren voor het publiek openen en eventuele vragen beantwoorden. Er zijn zoveel mogelijk disciplines in de route opgenomen: twee- en driedimensionaal werk, sieraden, fotografie, design, mode, keramiek en video. Het beginpunt van deze 'Eerste Delfste Atelierroute' is in galerie De Sigarenfabriek, Brabantse Turfmarkt 75 a, Delft.

Op beide dagen zal iedere geïnteresseerde in de galerie worden verwelkomd met een drankje en een plattegrond van de route ontvangen, met de namen en adressen van de betrokken kunstenaars. Inl 015-2126714 Het Centrum Beeldende Kunst in Leiden organiseert op 27, 28 en 29 september ook een kunstroute. Ruim tachtig kunstenaars en vijftien galeries stellen hun deuren open voor het publiek. In de Waag, het startpunt van deze route, heeft het CBK een presentatie gemaakt van het werk van de deelnemende kunstenaars. Ook is daar de gratis folder verkrijgbaar met plattegrond en namen en adressen. De Waag is op de Aalmarkt 21, de kunstroute is op vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00u. Informatie 071-5165396.