Koffieproduktie gaat fors omhoog

LONDEN, 25 SEPT. De koffieproduktie zal volgend jaar belangrijk hoger uitvallen dan dit jaar. De Internationale Koffie Organisatie (ICO) gaat ervan uit dat er in het seizoen oktober 1996/september 1997 16 procent meer bonen geplukt kunnen worden.

De stijging is vooral te danken aan de fors hogere produktie die de ICO in Brazilië voorziet. De grootste koffieproducent ter wereld, die dit jaar door vorst een dramatische achteruitgang van zijn oogst moest verwerken, zal straks 24 à 25 miljoen balen van 60 kilo op de markt brengen. (Reuter)