Kamer verdeeld over verhoging accijns op tabak

DEN HAAG, 26 SEPT. De coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 zijn verdeeld over de door het kabinet voorgestelde verhoging van de tabaksaccijns met vijftig cent. PvdA en D66 zijn voor, VVD is tegen. Ook het CDA is vooralsnog tegen. Dit bleek vanmorgen bij de behandeling in tweede termijn van de tabaksnota van het kabinet. Verhoging tot 18 jaar van de minimumleeftijd voor het kopen van tabaksprodukten wijst een kamermeerderheid van PvdA, VVD en CDA af. De wet zou onuitvoerbaar zijn.