Het Stedelijk Museum houdt 1 miljoen tekort

AMSTERDAM, 26 SEPT. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft nog steeds een tekort op zijn begroting van een miljoen gulden. Het gaat, volgens Hugo Bongers, hoofd algemene zaken van het Stedelijk, om een tekort dat al bij het vertrek van directeur Wim Beeren in januari 1993 op de begroting voorkwam en dat het museum in de nabije toekomst door het op reis sturen van delen uit de eigen collectie wil compenseren.

Dat is gisteren naar voren gekomen tijdens een commissievergadering op het stadhuis in Amsterdam. Bij die gelegenheid werd ook bekend dat het Stedelijk Museum vorig jaar zijn tentoonstellingsbudget met ruim een miljoen gulden heeft overschreden. Het gaf 2,3 miljoen gulden, terwijl het budget een miljoen gulden bedraagt. Oorzaak van de overschrijding is een 'extreem zwaar' tentoonstellingsprogramma in 1995, veroorzaakt door de viering van het eeuwfeest. In dat jaar bestond het Stedelijk Museum precies honderd jaar en bij die gelegenheid werd onder meer de presentatie Wild Walls georganiseerd, werk van jonge, binnen- en buitenlandse kunstenaars, Honderd jaar typografie en De collectie Regnault.

Volgens Bongers is dit laatste tekort dankzij een forse bezoekersstijging en hogere, eigen inkomsten inmiddels volledig opgeheven. Het eerste tekort daarentegen - “een oud lijk”, aldus Bongers - behelst in feite een speciaal fonds dat nog onder het bewind van Wim Beeren in het leven was geroepen en bij diens vertrek een negatief saldo van circa acht ton liet zien. Dit fonds was samengesteld uit een eenmalige gemeentesubsidie van vijf ton en de winst die de Amerikaanse tournee van de Malevitsj-tentoonstelling (1989) opleverde. Het kon worden aangesproken voor speciale, risicovolle tentoonstelingen die om meer zorg vragen en wellicht minder mensen aanspreken.

Dit oude tekort van circa één miljoen gulden hoopt het museum komend jaar op te heffen. Het tekent daartoe binnen twee weken een contract voor een Japanse rondreis van hoogtepunten uit de eigen collectie. Deze presentatie doet vijf steden aan. De verzekeringspremies, vorig jaar sterk verhoogd door de aardbeving in Kyoto, sloot een eerder tournee uit.

Dezelfde tentoonstelling was overigens in een iets andere samenstelling eerder op diverse locaties in Italië te zien. Het ligt in de bedoeling de stukken ook in Korea te exposeren. Met de Cobra-tentoonstelling, die al door Europa reist, hoopt het museum in totaal zo'n 250.000 gulden binnen te halen. Het museum zelf zal geen kostenbesparende concessies doen aan het eigen tentoonstellingsprogramma.

De Amsterdamse raadsleden bespraken gisteren ook de komst van een cultuurtempel aan de IJ-oever waar onder andere De IJsbreker en het BIMhuis onderdak moeten krijgen. Een besluit werd niet genomen. Het onderwerp zal binnenkort opnieuw in de gemeenteraad aan de orde worden gesteld.