God en Moraal (2)

'If everything else fails, read this instruction' is geen Amerikaans gevleugeld woord. Elke goede fabrikant geeft zijn produkt een handleiding mee voor optimaal gebruik. Dát is de zin van de tien geboden, die in elke religie bestaan opdat de menselijke samenleving optimaal functioneert. Zij staan in het hart van elk mens gegrift, of hij gelooft of niet.

De vraag is echter, waar haalt de mens de wil en de kracht vandaan om ernaar te leven? Gelukkig heeft de Fabrikant een servicelijn ingesteld: wie belt - bidt - wordt gehoord. Is er langzamerhand niet genoeg mis gegaan om de instructies ernstig te nemen?

    • D. Hintzen-Philips