Georganiseerd ziekenfonds kan meer verhalen

DEN HAAG, 26 SEPT. Een ziekenfonds met een goede interne organisatie verhaalt meer kosten op particuliere schadeverzekeraars. De verschillen tussen de ziekenfondsen zijn groot. Het ene haalt per verzekerde jaarlijks acht gulden binnen, het andere vrijwel niets. Efficiënte signalering van verhaalsgevallen is een bepalende factor.

De Algemene Rekenkamer concludeert in het rapport Verhaalrecht in de ziekenfondswet dat een betere uitvoering van dat recht jaarlijks ten minste 20 miljoen gulden kan opleveren. De Rekenkamer ging bij negen van de 25 ziekenfondsen na hoe zij het verhaalrecht in de jaren 1990 tot en met 1994 uitvoerden.

Verhaalrecht houdt in dat het ziekenfonds kosten voor verzekerden die buiten hun schuld letsel hebben opgelopen, kan verhalen op de veroorzaker van het letsel of diens schadeverzekering. Gemiddeld verhaalden de fondsen jaarlijks ruim 54 miljoen gulden. Dat is minder dan een half procent van de verstrekkingen. Het gemiddelde lag net onder de zes gulden per verzekerde.

Volgens de Rekenkamer heeft de Ziekenfondsraad onvoldoende duidelijk gemaakt dat de fondsen zich moeten inspannen verhaal in te stellen. De accountantsdienst had evenmin veel oog voor potentiële verhaalszaken van de Ziekenfondsraad. Bovendien had de minister van Volksgezondheid in het verleden nauwelijks aandacht voor dit recht. Het ministerie heeft de afgelopen vijf jaar nooit gesproken met de ziekenfondsen of de Ziekenfondsraad, stelt de Rekenkamer. Minister Borst en de Ziekenfondsraad hebben overigens beterschap beloofd. (ANP)