Frankrijk en VS nog oneens over NAVO

BERGEN, 26 SEPT. De NAVO-ministers van Defensie hebben op hun informele bijeenkomst in het Noorse Bergen nog geen overeenstemming bereikt over het NAVO-commando over het zuiden van Europa, dat door Frankrijk wordt opgeëist.

Frankrijk heeft een volledige terugkeer in NAVO-gelederen afhankelijk gesteld van verdere 'Europeanisering' van het bondgenootschap. NAVO-Secretaris-generaal Solana had Parijs eerder deze week “een hoofdrol” beloofd.

Het commando van de zuidflank van de NAVO zou zo'n hoofdrol zijn, maar de Verenigde Staten zijn nog niet bereid een Europeaan zeggenschap te geven over de Amerikaanse Zesde Vloot in de Middellandse Zee en over de grote troepenmacht van de NAVO in Bosnië. De Amerikanen hebben eerder al wel ingestemd met een militair-organisatorische opdeling van de NAVO in twee 'strategische commando's', waarbij het opperbevel in handen van een Amerikaan (SACEUR) blijft met daarnaast twee regionale Europese commando's voor het noorden en het zuiden.

“Wij zijn over deze kwestie niet verdeeld”, zei de Franse minister van Defensie Millon gisteren, “maar zijn het ook nog niet eens. We onderhandelen, gebruiken argumenten en verwachten er uit te komen.” Volgens Millon zijn de posities “niet onbuigzaam”, maar een gedeeltelijk of beperkt commando wees hij af. “Wij zoeken niet per sé naar een commando. De Middellandse Zee is niet een specifiek Frans interessegebied, wij zoeken naar een Europese identiteit.”

Nederland ondertekende gisteren met België en Luxemburg een samenwerkingverband tussen luchtmachten van deze landen. De landen hebben een flexibel inzetbare task force opgericht die snel kan worden ingezet voor crisisbeheersing. De task force opereert los van de NAVO en kan voor taken van zowel de Verenigde Naties als de Westeuropese Unie (WEU) worden ingezet. De ministers noemen de samenwerking een voorbeeld van flexibele samenwerking in Europa los van de bestaande structuren.