De recruiter

Drs. Frank Keepers (37), recruiter en hoofd management development en opleiding van Unilever Nederland: “Als ik nu zou gaan studeren, werd het weer arbeids- en organisatiepsychologie en andragogie. De organisatie van het werk, het stimuleren van mensen, human resources development - van zo'n vak droomde ik als jongen al. Dat klinkt misschien raar, maar toch was het zo.

Bij vakantiebaantjes in mijn middelbare-schooltijd merkte ik hoe verkeerd er met personeel werd omgesprongen. Je werd als robot behandeld. Initiatief mocht je niet tonen, suggesties waren niet welkom. De baas wilde de baas zijn. Het personeel werd bejegend op het niveau van chronische debiliteit.

“Ik ben in 1979 gaan studeren aan de VU in Amsterdam. In 1985 ben ik afgestudeerd. Naast mijn studie heb ik altijd baantjes gehad. Ik heb op Schiphol in de catering gewerkt en in het vrachtcentrum, ik heb bollen gepeld, heb als intercedent gewerkt voor een uitzendbureau, ben directiechauffeur geweest voor een bouwbedrijf, heb in bioscopen gewerkt, heb videorecorders verkocht, fietsen verkocht, meubels verkocht, ben nachtportier geweest in hotels - en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ik deed dat om geld te verdienen, uiteraard, maar ook omdat ik die werkervaring onmisbaar vond naast mijn studie. De permanente wisselwerking tussen theorie en praktijk is mij in mijn studie zeer van pas gekomen.

“Maar achteraf bezien zou ik ook wel een paar andere keuzes hebben gemaakt in mijn studietijd. Ik zou wat meer juridische en bedrijfskundige vakken hebben gedaan. En ik zou, via een stage of hoe dan ook, een tijdje naar het buitenland zijn gegaan. Mijn studie is een beetje te Nederlands gebleven. Ik heb daar beslist kansen laten liggen.

“Door mijn huidige functie bij Unilever heb ik regelmatig contact met studenten. Het valt mij op dat er nog steeds een grote groep is die met zo min mogelijk energie door de studie hobbelt. Ik begrijp zo'n houding niet, maar goed: dat is hun probleem.

“Studenten die wel enthousiast zijn en bewust hun studietijd indelen, zijn voor ons natuurlijk veel interessanter. Behalve op hun reguliere studieresultaten beoordelen wij studenten op de persoonlijke keuzes die zij maken. En dat is meer dan 'baantjes jagen'. Bestuursfuncties bij studentenverenigingen kunnen interessant zijn. Veel van die verenigingen hebben de omvang en de omzet van een middelgroot bedrijf.

“Maar onorthodoxe keuzes waarderen wij evenzeer. Ik had laatst een gesprek met een student die als vrijwilliger in de nachtopvang van drugsverslaafden werkte. En met een studente van 22 jaar die met man en macht probeerde het familiebedrijf van haar ouders overeind te houden. Dergelijke activiteiten getuigen van karakter. Waarmee ik maar wil zeggen: studiepunten en studietempo zeggen veel - maar niet alles.”

    • Gijsbert van Es