Borst erkent direct contact met Bolkestein

DEN HAAG, 26 SEPT. Minister Borst (Volksgezondheid) bevestigt dat VVD-fractievoorzitter Bolkestein de belangen van het farmacieconcern MSD rechtstreeks bij haar heeft behartigd.

Borst heeft in 1995 drie keer contact gehad met Bolkestein, waarvan één maal op haar initiatief. Dit blijkt uit antwoorden van de minister op vragen van de Tweede-Kamerleden Marijnissen (SP) en Rosenmöller en Oedayraj Singh Varma (beiden GroenLinks).

Aanleiding voor de Kamervragen was een uitzending van het tv-programma Netwerk afgelopen zondag waarin werd gesteld dat Bolkestein vorig jaar als commissaris van MSD het beleid van de minister heeft trachten te beïnvloeden. Behalve bij de oppositiepartijen SP en GroenLinks heeft dit geleid tot vragen van de coalitiepartners PvdA en D66 in de Tweede Kamer over mogelijke belangenverstrengeling van de VVD-leider.

Volgens Borst dateert haar eerste mondelinge contact met de VVD-leider “in zijn hoedanigheid van MSD-commissaris” van begin april 1995. Het ging toen om het alternatief van MSD voor het wetsvoorstel Geneesmiddelenprijzen en om de status van het MSD-medicijn Zocor. “Zijn verzoek was of ik mij persoonlijk wilde buigen over het dossier,” aldus de bewindsvrouw.

Het tweede contact had schriftelijk plaats. Het ging toen om het verzoek van Bolkestein om het MSD-geneesmiddel Cozaar vóór 1 juni 1995 op te nemen in het geneesmiddelenvergoedingsysteem. Volgens Borst is dat volgens de normale procedures gebeurd.

Het laatste contact was een overleg op verzoek van minister Borst tussen haar directeur-generaal volksgezondheid en Bolkestein over de aarzelingen van de VVD-fractie over het wetsvoorstel Geneesmiddelenprijzen. “In dit verband heeft de fractievoorzitter en marge van het gesprek ook het Zocor-dossier ter sprake gebracht,” aldus Borst.

Bolkestein bevindt zich deze week op Cyprus. Hij heeft laten weten “niets onoirbaars” te hebben gedaan. De VVD-leider zal zaterdag een toelichting geven op zijn handelen.