Bolkestein (3)

De recentelijk op touw gezette heisa rond de heer Bolkestein vervult mij met grote ergernis. De gretigheid waarmee de media en in hun kielzog een aantal politici zich op de vermeende uitglijer van Bolkestein hebben gestort, is tekenend voor de totaal verziekte mentaliteit in dit land. Het verwijt dat Bolkestein naïef is geweest, vind ik onterecht. Men is niet naïef als men zich weigert aan te passen aan de schijnheilige cultuur om zich heen.

    • G. Nieuwenhuis