Bolkestein (1)

Heeft iemand van onze Haagse politici en de daarbij behorende infrastructuur van commentatoren en universitair deskundigen zich wel eens afgevraagd waarom een bedrijf een bepaalde meneer of mevrouw als commissaris wil? En daarvoor 30.000 gulden per jaar wil betalen? Het antwoord is natuurlijk om wat die persoon meebrengt aan kennis en ervaring en, vooral, aan netwerk.

Als de Tweede Kamer zijn leden toestaat om commissariaten aan te nemen en men realiseert zich niet waarom een bedrijf zo'n volksvertegenwoordiger wil, vind ik dat nogal naïef. En als men zich dat wel realiseert, doch zo'n commissaris dan vervolgens verbiedt om datgene waarom hij benoemd is (kennis hoe het spel loopt en relatienetwerk) te gebruiken? Welnu, dan getuigt dat van wereldvreemdheid. Het is van tweeën één: óf het is toegestaan om commissaris te zijn, maar dan moet je dat ook echt kunnen doen, óf je wilt niet dat Kamerleden hun kennis en relatienetwerk beschikbaar stellen, dan moet je commissariaten niet toestaan.

Overigens meen ik dat alle Kamerleden een nevenfunctie in de maatschappij moeten vervullen. Zij zouden daardoor wellicht wat meer van het normale leven weten. Dat zou ons waarschijnlijk wat meer op de praktijk toegesneden maatregelen opleveren.

    • W.L. de Galan