A.J.C. Stekelenburg

A.J.C. Stekelenburg wordt directeur-generaal funderend onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs) op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Stekelenburg (58) werkt sinds 1988 bij de inspectie Onderwijs. Hij neemt de plaats in van H. van der Linden, die hoofddirecteur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek wordt.