Advocaten berekenen vaste prijs

RIJNSBURG, 26 SEPT. Een groep van veertien advocatenkantoren verspreid over het land biedt ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) juridische bijstand voor een vaste prijs. Initiatiefnemer mr. M. Hengst uit Rijnsburg heeft sterk de indruk dat zelfstandigen de gang naar een advocaat nu vaak niet maken. Omdat zij bang zijn dat het te veel geld kost.

Hengst heeft met de dertien andere kantoren Jurined opgericht. Dit netwerk moet uiteindelijk in veertig plaatsen in Nederland vestigingen krijgen. Nu opereert het voorlopig in steden als Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Hengelo, maar ook in Udenhout en Oud-Beijerland. En Rijnsburg dus.

Tegen een jaarlijkse contributie van 500 gulden verwerft de ondernemer het recht advies of juridische begeleiding te krijgen in zaken waarmee hij veel te maken heeft. Te denken valt aan ontslagprocedures, beslagleggingen, incasso's en failissementen. De vaste tarieven hiervoor lopen uiteen van 1250 tot 3000 gulden. De advocatenkantoren van Jurined zeggen te zijn gespecialiseerd in bij het MKB vaak voorkomende juridische kwesties.

De Nederlandse Orde van Advocaten staat positief tegenover het initiatief van Hengst. Wel plaatst de orde de kanttekening dat de Jurined-leden ervoor moeten waken niet onder de kostprijs te gaan werken.(ANP)