Zij deden verkeerde rente-voorspelling:

Salomon Brothers: “Argumenten voor een renteverhoging van ten minste [een kwartprocent] zijn er genoeg: dalende werkloosheid, stijgende gemiddelde uurlonen, hogere verwachtingen over werkgelegenheid, groot consumentenvertrouwen, aanwijzingen voor langere levertijden aan producenten en nog steeds gunstige vraag in rentegevoelige sectoren. (-)

Zolang de cijfers wijzen op een nieuwe stijging van de vraag, is de argumentatie voor actie door de Fed voor de hand liggend.'' (13 september)

New York Times (Floyd Norris): “En nu, dankzij een uitzonderlijk lek door een Fed-functionaris aan Isabelle Clary van Reuters, weten wij dat acht van de twaalf regionale banken in de Fed een hoger disconto willen. Aan hun verzoek zal waarschijnlijk worden voldaan. (-)

Of de actie van de Fed invloed zal hebben op de verkiezingen of niet, het is twijfelachtig of het enig effect zal hebben op de economie die nu al vijf jaar groei kent.'' (22 september)

J.P. Morgan: “De Fed wordt verondersteld dinsdag te beginnen met een verkrappingsbeleid om ervoor te zorgen dat de economie afkoelt. Hoeveel en hoe snel die verkrapping zal plaatshebben hangt vooral af van de ontwikkeling van de groei.” (20 september)

Donaldson Lufkin & Jenrette: “Op basis van de beschikbare cijfers en recente uitlatingen van Fed-functionarissen verwachten wij dat de Fed de rente verhoogt tijdens de volgende vergadering, hoewel wij slechts een waarschijnlijkheid van iets meer dan 50 procent aan die verwachting verbinden. Daarbij, als de stijging plaatsheeft, blijft zij beperkt tot 25 basispunten.” (16 september)