Wachten op tbs kost3,6 miljoen

DEN HAAG, 25 SEPT. Minister Sorgdrager (Justitie) houdt er rekening mee dat zij 3,6 miljoen gulden moet uitkeren aan tbs-passanten die te lang wachten op een plaats in een tbs-kliniek.

Onlangs kregen twee tbs-passanten voor de rechtbank in Den Haag te horen dat zij recht hebben op een schadevergoeding van twintigduizend gulden van het departement omdat zij ruim een jaar moesten wachten in een gewone strafinrichting voordat er plaats was in een tbs-kliniek.

De rechtbank bepaalde dat Justitie in dergelijke gevallen na zes maanden vijftig gulden per dag moet betalen. Na tien maanden wordt dat verhoogd tot honderd gulden. Dat bedrag komt overeen met de schadevergoeding die verdachten krijgen als zij ten onrechte gedetineerd zijn geweest. Sorgdrager heeft inmiddels besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Volgens de minister vallen op dit moment 110 tbs-passanten buiten de termijn van 180 dagen, die de enkelvoudige kamer van de Haagse rechtbank “onrechtmatig” achtte. Indien de uitspraak een precedentwerking heeft, loopt het schadebedrag voor Justitie op tot 3,6 miljoen gulden, zo heeft Justitie berekend. Sorgdrager ging tegen de uitspraak in hoger beroep, omdat de Haagse rechtbank in drie andere uitspraken bepaalde dat een wachttijd van tien tot twaalf maanden niet onrechtmatig is.

Justitie kampt met een capaciteitstekort in tbs-klinieken. Het aantal plaatsen voor tbs-klinieken is gestegen van 489 in 1990 tot 650 vorig jaar. Volgend jaar komen er nog een kleine tweehonderd plaatsen bij. Op dit moment bestudeert een werkgroep voor de minister of personen die wachten op behandeling in een tbs-kliniek kunnen worden overgeplaatst naar een gevangenis of huis van bewaring in de buurt van de kliniek waarvoor ze zijn geselecteerd. Op die manier kunnen ze in de cel alvast worden behandeld door hulpverleners uit de tbs-kliniek.

Ex-gedetineerden dienen steeds vaker een verzoek om schadevergoeding in nadat zij onterecht in voorarrest hebben gezeten, zo blijkt uit nieuwe gegevens van het departement. In 1991 keerde Justitie nog 2,6 miljoen gulden uit aan ex-gedetineerden, vorig jaar was dat bedrag gestegen tot 3,9 miljoen gulden. Het aantal verzoeken steeg in die periode van 688 tot 791. Bovendien wezen de rechtbanken de schadevergoeding steeds vaker toe. In 1991 gebeurde dat in 67 procent van de gevallen, in 1995 was dat tachtig procent.

Niet bekend