Waardestijging Obam

Obam, huisfonds van MeesPierson (onderdeel van ABN Amro), heeft het op 30 juni geëindigde boekjaar 1995/96 een totaal fondsvermogen laten zien van 1,2 miljard gulden. Per aandeel kwam de netto vermogenswaarde uit op 102,09 gulden, tegen 76,87 eind 1994/95. Het aandeel werd daardoor inclusief dividend 35 procent meer waard.

In de twee voorgaande boekjaren was dat achtereenvolgens 6,5 en 0,8 procent. Naast een positief beleggingsklimaat droeg volgens MeesPierson ook de strategie bij aan het resultaat. Obam belegt vooral in niet-conjunctuurgevoelige fondsen en dat pakte nu goed uit.