Smit Trafo boekt verlies na sluiting van fabriek in VS

ROTTERDAM. Smit Transformatoren uit Nijmegen heeft besloten haar in 1993 aangekochte transformatorenfabriek in het Amerikaanse Charleston te sluiten. Smit brengt de kosten van die operatie geheel ten laste van het resultaat van 1995. Daardoor - maar ook door saneringen in Nederland en door tegenvallende verkopen - sluit Smit 1995 af met een verlies van liefst 47 miljoen gulden. In 1994 was er nog een winst van 12 miljoen.

Het is niet de eerste keer dat Smit Transformatoren tegenvallende resultaten publiceert. Op de beursintroductie in oktober 1994 volgde een reeks tegenslagen. Daardoor zag ABN Amro, de bank die de beursintroductie verzorgde, zich genoodzaakt beleggers schadeloos te stellen voor hun geleden koersverliezen. In totaal kostte dit de bank circa 60 miljoen gulden.

Inmiddels heeft Smit maatregelen getroffen om het tij te keren. Om op de middellange termijn terug te keren tot een bevredigende financiële gang van zaken is in de tweede helft van vorig jaar de hulp ingeroepen van Coopers & Lybrand. Samen met de organisatie-adviseurs is een “verbeteringsplan” opgezet. De hierin voorziene maatregelen en saneringen zijn onder leiding van een interimmanager inmiddels grotendeels uitgevoerd. Volgende maand beëindigt de interimmanager zijn werkzaamheden bij Smit.

De maatregelen kosten dit en volgend jaar in totaal 77 arbeidsplaatsen, waardoor het totale aantal banen in Nijmegen eind 1997 nog maar 280 zal bedragen. Ook voor dit jaar verwacht het bedrijf verlies. Pas in 1997 denkt Smit Trafo weer quitte te spelen.

De problemen bij Smit concentreerden zich in de vestiging in de Amerikaanse stad Charleston. Aanloopkosten en aanhoudende verliezen deden de financiering van deze Amerikaanse dochter tot ontoelaatbare hoogte stijgen. Daarom heeft de onderneming besloten de activiteiten in Charleston te beëindigen. Met het oog hierop is de deelneming afgewaardeerd tot de resterende opbrengstwaarde. Met deze maatregel is omstreeks 28 miljoen gemoeid. Ook het gewone bedrijfsresultaat over 1995 stond behoorlijk onder druk en daalde naar 16,4 miljoen negatief. De onderneming bleek volgens de directie niet in staat zich in te stellen op de “snel veranderende marktomstandigheden” en de “verzakelijking van de inkoopcultuur bij de afnemers”. De omzet liep terug van 154,6 naar 135 miljoen gulden.

Door het forse verlies zijn de vermogensverhoudingen danig verslechterd. Het eigen vermogen is gedaald van 60,4 miljoen naar 13,4 miljoen. De solvabiliteit bedraagt nog maar 16,2 procent. Dat is ontoereikend voor een industriële onderneming als Smit Trafo. Daarom hebben de grootaandeelhouders - onder andere ABN Amro - het bedrijf een achtergestelde lening verstrekt van 10 miljoen. Hierdoor stijgt de solvabiliteit naar 28,7 procent. Verder is Smit met de Nationale Investeringsbank in onderhandeling over een lening van nog eens 10 miljoen uit het zogenoemde Industriefonds.

Dankzij de getroffen maatregelen was er in de eerste helft van dit jaar een bescheiden winst van 1,5 miljoen tegen 4,4 miljoen negatief in de overeenkomstige periode vorig jaar. De omzet daalde van 68 naar 61,5 miljoen. Smit haalde voor 31 miljoen aan nieuwe opdachten binnen. De totale orderportefeuille bedroeg eind 1995 115 miljoen.