Ritzen krijgt toch steun D66

DEN HAAG, 25 SEPT. De fractie van D66 in de Tweede Kamer is gezwicht voor het 'onaanvaardbaar' dat minister Ritzen (Onderwijs) heeft uitgesproken over een amendement van D66.

In het wetsvoorstel over de Modernisering van de universitaire bestuursorganisatie (MUB) wilde D66 vastgelegd zien dat het faculteitsbestuur als regel meerhoofdig zou zijn en dat een student verplicht deel uit zou maken van dat bestuur. De fractie zal dit amendement intrekken, zo is gisteren besloten in de wekelijkse fractievergadering.

Ritzen heeft dit amendement “in strijd met de geest van de wet” genoemd alsmede “onaanvaardbaar”. Hij erkende maandag in een vergadering met de vaste Kamercommissie van Onderwijs dat dit oordeel “een zware term” en “een hele zware conclusie” is. Ritzen voerde als belangrijkste reden aan dat door het D66-amendement de indruk zou ontstaan van medebestuur.

Een woordvoerder van de D66-fractie wijst erop dat de minister over een ander amendement van D66 het oordeel overlaat aan de Tweede Kamer. Dat betreft de wens van D66 dat een student zitting heeft in het opleidingsbestuur. “Dat was het belangrijkste amendement van D66, en dat hebben we binnen”, aldus de woordvoerder.

Eerder trok de PvdA-fractie een amendement in dat bepleitte dat een student lid kan zijn van het faculteitsbestuur. Voor de VVD was dit amendement aanleiding aan te kondigen tegen het wetsvoorstel te stemmen. De PvdA trok het amendement vervolgens in en kwam samen met de VDD met een gezamenlijke motie over de gewenste betrokkenheid van personeel en studenten bij het bestuur van de universiteit.

Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over de amendementen en over het hele wetsontwerp.