President Oostenrijk ernstig ziek

WENEN, 25 SEPT. Oostenrijkse politici hebben verontwaardigd gereageerd op het stilzwijgen van artsen over de gezondheidstoestand van president Thomas Klestil. Maandag maakten Klestils artsen in een haastig belegde persconferentie bekend dat de 63-jarige president was bijgekomen uit een “kunstmatige slaap” van enkele dagen.

Klestil ligt sinds 13 september in het ziekenhuis wegens een 'atypische' longontsteking en blijkt vrijdag naar de intensive care afdeling te zijn overgebracht, waar hij nog steeds wordt behandeld. De regering werd daarvan echter niet direct op de hoogte gesteld.

Oostenrijkse Kranten vergeleken de situatie al met die van de Russische president Boris Jeltsin. Verschillende politici hebben aangedrongen op richtlijnen over het melden van de gezondheidstoestand van politici in belangrijke functies. Uit het feit dat Klestil al voor zijn ziekenhuisopname een voor december geplande reis naar Zuid-Amerika afzegde, leidden politici af dat de president toen al wist van de ernst van zijn ziekte. Een woordvoerder ontkende echter ieder verband en zei dat de reis wegens “tijdsgebrek” was uitgesteld.

Ook bondskanselier Franz Vranitzky was verbolgen over het feit dat hem pas zondagnacht te horen kreeg dat het met de president “niet zo goed ging als gehoopt”. Vranitzky heeft gisteren op verzoek van Klestil tijdelijk het presidentschap, dat in Oostenrijk een ceremoniële functie is, overgenomen.

Binnen een week hoopt Klestil het ambt weer op zich te nemen. Mocht hij daartoe niet in staat zijn, dan moet de functie volgens de Oostenrijkse grondwet na 20 dagen worden overgedragen aan het driekoppige presidium van het parlement, dat gezamenlijk optreedt. Een van hen is Wilhelm Brauneder, lid van de extreem-rechtse Vrijheids Partij. Verschillende politici hebben al gesuggereerd zonodig nieuwe presidentsverkiezingen te willen houden, om te voorkomen dat Brauneder zou aantreden als een van de interim-presidenten. (Reuter)