Onrust in België over begroting

BRUSSEL, 25 SEPT. De twee grootste Belgische vakbonden, de socialistische ABVV en de christendemocratische ACV, voeren morgen in het hele land actie tegen de vermoedelijke gevolgen van de begroting voor 1997. De bonden vrezen vooral voor bezuinigingsmaatregelen in de sociale zekerheid en ze eisen meer geld voor werkgelegenheid.

De Belgische regering werkt momenteel aan de afronding van de begroting voor volgend jaar.

In totaal moet 100 miljard frank worden bezuinigd, om een financieringstekort te bereiken van 3 procent van het bruto binnenlands produkt, één van de toetredingscriteria voor de Economische en Monetaire Unie die op 1 januari 1999 moet beginnen. De regering zou al 90 miljard aan bezuinigingen hebben ingevuld, onder andere door een besparing van 40 miljard op de sociale zekerheid.

Volgende week dinsdag presenteert de regering-Dehaene de begroting 1997 in het parlement. De bonden willen echter niet zo lang wachten met hun acties.

“Als eenmaal de beslissingen gevallen zijn, zal er niet veel meer aan te doen zijn”, luidt het. De bonden verwerpen de voorgenomen bezuinigingen “op de rug van zieken, oudere werklozen en schoolverlaters”.

Ze eisen een onderhoud met Dehaene.

Tijdens de nationale actiedag morgen zullen in veel bedrijven werkonderbrekingen worden gehouden om het personeel in te lichten over de voorgenomen regeringsmaatregelen. Niet alleen de vakbonden, ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is niet te spreken over de voorgenomen bezuinigingen.

Zo zou 2 miljard worden gekort op de fondsen van bedrijfssectoren. Ook is het VBO ontevreden omdat “een grondige hervorming van de sociale zekerheid alweer uitblijft”.

De ondernemers noemen de vakbondsacties slecht voor de “onderhandelingssfeer”.