'Nuis komt zijn belofte niet na'

AMSTERDAM, 25 SEPT. De Vereniging Kunsten '92 is teleurgesteld over de beperkte financiële ruimte die staatssecretaris Nuis (OCW) in zijn Cultuurnota 1997-2000 de culturele sector biedt. Op Prinsjesdag kondigde de bewindsman aan 32 miljoen extra uit te zullen trekken. In werkelijkheid is dat slechts 10 miljoen, zei Jack Verduyn Lunel, vice-voorzitter van de Vereniging Kunsten '92, dinsdag in De Balie in Amsterdam tijdens een debat over de Cultuurnota.

Tijdens het debat presenteerde Kunsten '92 de voors en tegens van de Cultuurnota, zoals opgetekend in een concept-brief van de vereniging aan de Tweede Kamer. Kunsten '92, een vereniging van instellingen voor kunst, cultuur en cultuurbehoud, zet zich in voor een verbetering in de positie van kunstenaars en pleit voor een verhoging van het budget voor kunst en cultuur. De vereniging ontstond vier jaar geleden uit verzet tegen de vorige Cultuurnota van minister d'Ancona.

Over de huidige Cultuurnota 'Pantser of Ruggengraat' is de vereniging gematigd positief. Kunsten '92 prijst 'de geest van respect' voor de inspanningen van de kunstwereld die uit de nota spreekt. Positief is de vereniging verder over de BTW-verlaging in de film-en museumsector en het in de Nota geuite voornemen tot samenwerking op het gebied van kunst en cultuur tussen verschillende departementen. Ook onderschrijft men het in de nota beklemtoonde belang van cultuureducatie in het onderwijs. Kritiek heeft Kunsten '92 op de kunstbegroting en de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK).

De staatssecretaris houdt zich volgens de vereniging niet aan de belofte uit het regeerakkoord, dat voor cultuur 60 miljoen gulden extra beschikbaar zou komen. Door een bezuiniging uit de vorige regeerperiode - 'een erfenis van d'Ancona' - kwam het extra bedrag uit op 32 miljoen. Verduyn Lunel meent dat de kunsten er bekaaid afkomen doordat Nuis nu in werkelijkheid maar 10 miljoen extra uittrekt, omdat de rest het gevolg is van al eerder bekendgemaakt beleid.

Negatief is Kunsten '92 ook over het concept van de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK). Het wetsontwerp wijkt te veel af van het oorspronkelijke voorstel van de kunstenaarsorganisaties, waaronder ook Kunsten '92. Het is volgens Kunsten '92 in de huidige vorm volstrekt ontoereikend.

    • Ilse van der Velden