IMF ziet minder groei in Nederland

WASHINGTON, 25 SEPT. Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) voorziet een “gunstige” ontwikkeling voor de Nederlandse economie, maar is iets minder optimistisch dan het Centraal Planbureau (CPB).

Dit blijkt uit de vanmiddag gepubliceerde World Economic Outlook van het IMF.

Het IMF gaat voor dit jaar uit van een groei van de Nederlandse economie met 2,2 procent en voor 1997 met 2,5 procent. Het CPB ging in de vorige week gepubliceerde macro-economische verkenning uit van 2,5 procent groei dit jaar en 2,75 procent volgend jaar.

De Nederlandse groei is dit jaar wel groter dan die in de Europese Unie, die in 1996 op 1,6 procent uitkomt. De groei in Nederland schrijft het IMF toe aan de binnenlandse vraag. die een afvlakking van de export naar Europese partners deels compenseerde. De werkloosheid in Nederland zal volgens het IMF dit jaar en volgend jaar iets dalen, tot respectievelijk 8,2 en 7,9 procent. De inflatie gaat daarentegen omhoog 2,9 procent in 1997.

De economische groei in de landen van de Europese Unie blijft in de visie van het IMF dit jaar nog achter bij de andere industrielanden, maar volgend jaar zal die achterstand zijn ingelopen. De “bemoedigende” groei van de wereldeconomie als geheel met circa 4 procent per jaar zal zich in 1997 en ook in de jaren erna voortzetten. Het IMF raamt de groei voor de industrielanden dit jaar op 2,3 procent, waarna volgend jaar een lichte stijging volgt tot 2,5 procent. De Europese Unie komt dit jaar echter niet verder dan 1,6 procent, vooral door het achterblijven van Duitsland en Frankrijk.

    • Hans Buddingh'