Handtekeningen referendum IJburg

AMSTERDAM, 25 SEPT. Het referendumcomité IJburg heeft vanmiddag 10.000 handtekeningen overhandigd aan wethouder Van der Giessen (Bestuurlijke Vernieuwing). In totaal zijn 24.190 handtekeningen nodig om een referendum over de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg aan te vragen bij de gemeente. De handtekeningen moeten op 20 november binnen zijn.

IJburg omvat zes eilanden in het IJmeer, waar in totaal 18.000 woningen moeten komen. In het referendumcomité zijn organisaties vertegenwoordigd die tegen de aanleg van IJburg zijn, waaronder de Vereniging Natuurmonumenten. Natuurmonumenten kondigde gisteren aan een procedure te beginnen om de aanleg van IJburg zeker twee jaar te vertragen.

In de aanloop naar het referendum slijpen de voor- en tegenstanders hun messen. Wethouder Stadig (Volkshuisvesting) reageerde afgelopen weekeinde woedend op een advertentie van Natuurmonumenten in Het Parool en het Nieuws van de Dag. Die wekte volgens hem de indruk dat er plannen bestaan om het hele IJmeer vol te bouwen, hetgeen niet het geval zou zijn. Natuurmonumenten zei gisteren door te gaan met de reclamecampagne.

Vanmiddag vergadert een raadscommissie over het verzoek van Stadig om 200.000 gulden voor informatiemateriaal over IJburg. Stadig maakte er in een brief aan ex-wethouder van financiën De Grave geen geheim van met dat geld “een zodanig klimaat” bij de Amsterdamse bevolking te willen creeëren dat het referendum niet doorgaat.