Grote reorganisatie; Omroepen bezuinigen 250 miljoen

HILVERSUM, 25 SEPT. De publieke omroeporganisaties zijn het eens geworden over een bezuinigingsoperatie die in de komende jaren een kwart miljard gulden moet opleveren.

Daarmee scharen zij zich achter de omvang van de bezuinigingen waarvan NOS-voorzitter A. van der Louw vorige week zei dat ze nodig zijn om de terugvallende reclame-inkomsten uit de STER te compenseren.

Het NOS-bestuur, waarin alle omroepvoorzitters zijn vertegenwoordigd, wil, aldus het vanmiddag gepresenteerde Meerjarenplan 1997-2000, vooral snijden in overheadkosten. Dit moet gebeuren in samenhang met een ingrijpende reorganisatie waarbij meer samengewerkt moet worden bij omroepprodukties. Het plan heeft gevolg voor de werkgelegenheid bij de omroepen, maar het NOS-bestuur durft nog niet te zeggen om hoeveel arbeidsplaatsen het zal gaan.

De publieke omroep vangt een dreigend verlies van werk in eigen kring al op door programma's in eigen huis te maken. De commissie-Ververs, die het kabinet eerder adviseerde over de toekomst van het omroepbestel, stond juist door uitbesteding van produkties voor. Om origineel en onderscheidend te zijn, streeft de omroep naar eigen werk. Zo kan de publieke omroep tevens programma's verkopen aan het buitenland.

De financiële nood wil het NOS-bestuur lenigen door verhoging van het percentage dat de publieke omroep krijgt van de omroepbijdrage (192 gulden per huishouden) van 77 naar 87 procent of zelfs meer. Een deel van de inkomsten uit de omroepbijdrage komt nu nog terecht bij organisaties als de Wereldomroep. Dat levert al gauw honderd miljoen gulden op. Dat is echter niet genoeg, omdat uitzendrechten van sportevenementen, speelfilms en honoraria van gezichtsbepalende tv-presentatoren sterk stijgen.

Inkomsten uit nevenactiviteiten, zoals elektronische programmagidsen, moeten op den duur een tweede inkomstenstroom opleveren. Als dat onvoldoende soelaas biedt moet verhoging van de omroepbijdrage - die al automatisch stijgt met de inflatie - bespreekbaar zijn, meent het NOS-bestuur.

Vrijdag werd het NOS-bestuur het al eens over een bestuurlijke reorganisatie. De omroepvoorzitters krijgen volgens het plan grotere zeggenschap omdat drie door de overheid aangewezen 'kroonleden' uit het bestuur verdwijnen. Alleen de voorzitter is dan nog een onafhankelijke persoon.