Geen maatregelen tegen magistraten in IRT-affaire

DEN HAAG, 25 SEPT. Minister Sorgdrager (Justitie) neemt geen disciplinaire maatregelen tegen de leden van het openbaar ministerie die verantwoordelijk zijn gesteld voor hun aandeel in de IRT-affaire. Wel acht zij overplaatsing van een aantal betrokkenen noodzakelijk.

Dat schrijven Sorgdrager en haar collega Dijkstal (Binnenlandse Zaken) in een brief die vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd. In dit plan van aanpak geven de ministers onder meer aan welke personele maatregelen volgen op de 'crisis in de opsporing' die in februari van dit jaar werd gesignaleerd door de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden. De enquête volgde op de affaire die eind 1993 uitbrak na de plotselinge opheffing van het IRT Noord-Holland / Utrecht.

Over de maatregelen bij de politie schrijven de bewindspersonen dat gesprekken met drie hoofdcommissarissen (Straver van Haarlem, Wiarda van Utrecht en Nordholt van Amsterdam) hebben geleid tot “voldoende vertrouwen in hun verdere functioneren”. Met twee van de drie is Dijkstal inmiddels overeengekomen dat ze een andere functie krijgen. Straver gaat naar Hollands Midden, Wiarda naar Haaglanden. De bewindslieden schrijven dat “in twee gevallen” is besloten dat politiemensen zich “oriënteren op een andere functie”. Een van hen zal de politie verlaten.

Sorgdrager schrijft dat de Haarlemse hoofdofficier De Beaufort en voormalig IRT-officier Van der Veen haar hebben verzocht om een andere “passende functie”. De officieren Van Capelle, Kuitert en Wortel hebben inmiddels nieuwe functies aanvaard. Van Capelle is vertrokken naar het parket in Groningen, Kuitert naar het landelijke parket en Wortel naar Amsterdam. De Amsterdamse hoofdofficier Vrakking heeft net als de overige OM-leden “niet anders gehandeld dan mocht worden verwacht”, concludeerde procureur-generaal Ficq in zijn onderzoek in opdracht van Sorgdrager.

Eerder had Sorgdrager bekendgemaakt dat zij geen reden zag om maatregelen te nemen tegen de procureurs-generaal Gonsalves (Den Bosch), Steenhuis (Leeuwarden) en Ficq (Amsterdam). De huidige voorzitter van het college van PG's, Docters van Leeuwen, viel buiten het functioneringsonderzoek dat Sorgdrager heeft laten instellen door de procureur-generaal bij de Hoge Raad, Ten Kate. De Amsterdamse PG, Van Randwijck, werd vorig jaar verzocht op te stappen.