Daggeldrente steelt de show

AMSTERDAM, 25 SEPT. Om enige beweging bij de Nederlandse geldmarkttarieven te ontwaren moet de blik worden gericht op ofwel het langere segment, ofwel het kortste segment van de geldmarkt.

De 3-maands interbancaire rente - de 'benchmark' van de geldmarkt - bleef nagenoeg onveranderd op 2,79 procent. In het langere segment van de geldmarkt was evenwel een lichte daling van de tarieven waarneembaar. In een week tijd ging de 12-maands interbancaire rente omlaag van 3,10 naar 3,07 procent.

Deze rentedaling lijkt samen te hangen met de vriendelijke stemming op de kapitaalmarkt. Het kortste geldmarkttarief, de daggeldrente, vertoonde nog de meest heftige fluctuaties. Na eerst te zijn gestegen van 2,63 tot 2,88 procent, daalde de daggeldrente gisteren onverwachts tot zelfs 2,0 procent.

Deels hing dit samen met (geldmarktverruimende) betalingen door het Rijk. Hierdoor was gisteren sprake van een relatief klein geldmarkttekort. Daarnaast lijkt een onregelmatige spreiding van dit tekort over de partijen eveneens een rol te hebben gespeeld.

Uit de Weekstaat blijkt dat betalingen door het Rijk, onder meer van uitkeringen en studiefinanciering, de afgelopen week in totaal 2,8 miljard gulden bedroegen. Hiertegenover stelde DNB een 2,3 miljard gulden lagere speciale belening vast.

In de weekstaat valt verder nog de afname met 812 miljoen gulden van de post Vorderingen en waardepapieren in buitenlandse geldsoorten op.

Deze mutatie komt voort uit commerciële transacties door DNB in het kader van haar deviezenbeheer en vindt haar tegenhanger in een afname met 693 miljoen gulden van de post Verplichtingen in buitenlandse geldsoorten.

Samen met enkele geringe mutaties in de overige posten, resulteerde dit in een afname van de post Voorschotten in rekening courant met 491 miljoen gulden. Omdat het beroep van banken op de voorschotfaciliteit de afgelopen week echter enkele dagen boven het gemiddeld toelaatbare beroep lag, daalde de besparing op het contingent van 2,6 naar 2,4 procentpunt. Nadat 73,6 procent van de contingentsperiode is verstreken, is 71,2 procent van het toelaatbare beroep verbruikt.

Verder heeft vandaag de veiling plaats van Nederlandsche Bank Certificaten ter waarde van 2,0 miljard gulden. Aanstaande maandag zal gestort worden op deze NBC's. Omdat er echter voor een bijna evengroot bedrag NBC's vervallen (1.996 miljoen gulden), gaat hiervan per saldo geen verkrappende werking uit op de geldmarkt.

Bron: Economisch Bureau ING