Buurmeijer schrikt van cijfers over WAO

DEN HAAG, 25 SEPT. Wet- en regelgeving heeft wel bezuinigingen op de WAO opgeleverd, maar heeft niet geleid tot reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Dit zei de voorzitter van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming in de sociale zekerheid (Tica) F. Buurmeijer vanmiddag tijdens een symposium over de WAO. Buurmeijer pleit voor een landelijke campagne om gedeeltelijk arbeidsongeschikten “als produkt aan de man te gaan brengen”.

Het symposium is georganiseerd door het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) naar aanleiding van een rapportage over de effecten van allerlei wet- en regelgeving sinds 1993. Volgens Buurmeijer blijkt uit de rapportage “dat de financiële doelstellingen ruimschoots werden gehaald”. Volgens Buurmeijer is sprake van een afnemend volume in de WAO.

Maar volgens hem is dat maar “de helft van het verhaal”. Het ging bij al die wet- en regelgeving sinds 1993 volgens de Tica-voorzitter ook om de reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten en ex-arbeidsongeschikten. Deze reïntegratie werkt volgens hem “nog steeds niet voldoende”. Buurmeijer: “De neiging bestaat om de oplossing te zoeken in nog meer wetgeving, nieuwe regelingen en het vrijmaken van extra gelden. Maar daar moet de oplossing juist niet worden gezocht”.

Buurmeijer is geschrokken van recente CTSV-cijfers over de arbeidsongeschiktheid. Hieruit blijkt dat de instroom in de AAW/WAO weer sterk toeneemt en dat de uitstroom uit deze regelingen afneemt. “Ik acht dit gegeven verontrustend”, aldus Buurmeijer vanmiddag. “Als we nu één les uit het verleden moeten trekken, dan is het wel deze: voorkom dat de gedeeltelijk arbeidsgeschikte buiten het arbeidsproces komt te staan”.

Wanneer er medisch-objectief wordt vastgesteld dat iemand niet meer in staat is volledig te functioneren mag dat volgens Buurmeijer niet leiden tot de conclusie dat er dan ook gronden zijn voor ontslag.

Buurmeijer kondigde een marketingoffensief aan dat werkgevers moet overtuigen van het nut om gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te houden c.q. te nemen.