Borst: op geen enkele manier zaken mengen

DEN HAAG, 25 SEPT.D66-minister Borst (Volksgezondheid) voelt zich niet onder druk gezet door het optreden van VVD-leider Bolkestein als commissaris van het farmaceutische concern MSD. De minister deelde dit gisteren mee in het RTL-nieuws. De regeringspartijen PvdA en D66 willen zo snel mogelijk een debat in de Tweede Kamer over de het handelen van Bolkestein.

PvdA-fractieleider Wallage vindt dat Bolkestein eerst de gelegenheid moet krijgen om tekst en uitleg te geven. Pas daarna kan de Tweede Kamer beoordelen of Bolkestein buiten zijn boekje is gegaan bij zijn pogingen om in zijn hoedanigheid van MSD-commissaris het beleid van Borst te beïnvloeden.

Bolkestein kwam in opspraak nadat het tv-programma Netwerk afgelopen zondag berichtte dat de VVD-leider ten minste drie maal heeft geprobeerd de belangen van de farmaceutische groothandel Merck, Sharp en Dohme rechtstreeks te behartigen bij de minister van volksgezondheid. De VVD-fractievoorzitter verblijft tot komende zaterdag op Cyprus. Hij heeft laten weten “niets onoorbaars” gedaan te hebben. Gisteren bleek dat de VVD-fractie in de Tweede Kamer die mening deelt.

Het door PvdA en D66 aangevraagde debat zal formeel worden gevoerd met minister Borst, omdat de Kamer wil weten hoe zij is omgegaan met de lobby-activiteiten van Bolkestein. In een eerste reactie zegt de D66-minister dat van beïnvloeding geen sprake is geweest. “Nee, ik voel mij absoluut niet onder druk gezet. Bolkestein heeft mijn aandacht voor enkele zaken gevraagd. Dat is heel iets anders dan iemand onder druk zetten,” aldus de bewindsvrouwe gisteravond bij RTL. Vandaag zou zij in een brief antwoorden op Kamervragen. Volgens Borst heeft Bolkestein met zijn lobby open kaart gespeeld. Zij gaf echter te kennen het altijd verstandig te vinden om “op geen enkele manier zaken met elkaar te mengen”.

In het komende debat met de minister zal de handelwijze van de VVD-leider zeker ter discussie staan. Wallage zei gistermiddag dat de “door iedereen onderschreven norm” dat parlementariërs zich niet voor het karretje van bedrijven moeten laten spannen, voorop dient te staan. “De norm is dat je niet tegelijkertijd als belangenbehartiger van een bedrijf bij een overheid kunt optreden en ongebonden de overheid kunt controleren. Die twee dingen hoor je zorgvuldig uit elkaar te houden.”

Naast het Kamerdebat vroeg D66 aan het presidium van de Tweede Kamer, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, om een gedragscode. Daarin zou aangegeven moeten worden aan welke richtlijnen Kamerleden met nevenfuncties zich dienen te houden. Kamervoorzitter Deetman hield zich gisteren op de vlakte over het nut van een dergelijke code. Hij wil wel een overzicht geven van de bestaande regels.

De vice-voorzitter van de VVD-fractie, Korthals, stoorde zich aan de “stellige bewoordingen” waarin wordt geoordeeld over het optreden van Bolkestein, met name door de SP en GroenLinks. CDA-fractievoorzitter Heerma benadrukte het belang van “hoor en wederhoor”.