Banen weg bij havenbedrijf EBS

ROTTERDAM, 25 SEPT. Het Rotterdamse overslagbedrijf European Bulk Services (EBS) wil op zeer korte termijn 280 van de 651 arbeidsplaatsen schrappen. Daarnaast wordt de overslag in plaats van op vier, voortaan op twee terreinen uitgevoerd. De directie heeft dit gisteren bekendgemaakt.

Moederbedrijf HES Beheer acht de sanering nodig om de verliezen bij EBS te beperken. De Vervoersbond FNV heeft het vertrouwen in de directie van EBS opgezegd.

HES Beheer baseert zijn conclusie op een rapport van McKinsey. De nu aangekondigde sanering is de vierde in zes jaar. In 1990 waren nog 1350 mensen werkzaam bij EBS, straks resteren er 371. EBS verwacht dat het ladingaanbod, 35 miljoen ton in 1990, in het jaar 2000 nog slechts 15 miljoen ton beslaat.

De Vervoersbond FNV reageert furieus op de aangekondigde plannen. Bestuurder J. Voornhout vindt dat EBS-directeur drs. D. 't Hooft de plank misslaat: “Wat momenteel bij EBS gebeurt is puur paniekvoetbal. Dit is nu de zoveelste reorganisatie. Keer op keer worden er mooie plannen en overdreven prognoses bekendgemaakt.”

Zo presenteerde EBS vorig jaar een plan waardoor het bedrijf dit jaar weer gezond zou zijn. “Nu komt de directie doodleuk met een vijf-jarenplan, terwijl hij al niet een jaar vooruit blijkt te kunnen kijken”, aldus Voornhout.

De FNV wil, samen met het CNV, nu zelf een plan opstellen. De FNV wil daarvoor volledige inzage in de plannen van EBS, om die vervolgens met deskundigen te bestuderen.

Directeur 't Hooft van EBS is niet erg onder de indruk van de reactie van het FNV. “Ik schrik daar niet zo van.” Hij heeft berichten over het opzeggen van vertrouwen in hem “slechts uit de pers” vernomen. “De bonden en de ondernemingsraad worden vandaag of morgen uitgenodigd voor een gesprek.”

Dit gesprek zal voornamelijk gaan over het in 1993 gesloten havenakkoord.

Daarin is vastgelegd dat gedwongen ontslagen in de Rotterdamse haven zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Volgens de FNV is openbreken van het akkoord niet bespreekbaar. 't Hooft ziet daarentegen weinig andere opties. “Het is absoluut nodig dat die 280 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Er is geen ruimte voor riante afvloeiingsregelingen. Herplaatsing binnen het bedrijf is evenmin aan de orde.''