Azie stoomt op

Infographic: De Rotterdamse haven groeit veel minder hard dan havens in het Verre Oosten. Realiseerden Hongkong en Singapore in de periode 1987-1995 respectievelijk 81 en 82 procent groei, de overslag in Rotterdam nam 'slechts' met 15 procent toe. Met 294 miljoen ton overgeslagen goederen per jaar is Rotterdam nog steeds de grootste haven ter wereld, maar deskundigen verwachten dat Singapore deze - voornamelijk psychologisch belangrijke - eerste plaats binnen afzienbare tijd overneemt.

“Groei in het Verre Oosten is in het geheel geen bedreiging voor de Rotterdamse haven. Integendeel, Rotterdam profiteert juist van die groei”, zegt dr. H.A. van Klink, verbonden aan de vakgroep regionale, haven- en vervoerseconomie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Wat meer zorg wekt is het aandeel van het containertransport in het totale overslagpakket. Dit is in onze haven betrekkelijk laag, in vergelijking met Europese concurrenten als Zeebrugge, Antwerpen en Hamburg. Rotterdam dankt zijn grote overslag voornamelijk aan bulkgoederen, zoals olie en ertsen.” In tegenstelling tot Singapore is Rotterdam een importhaven, van waaruit een deel van Europa wordt bevoorraad. Singapore is een belangrijke exporthaven voor Azië.

    • Herke van der Woude