Z-Korea wil weer militaire oefeningen met Amerikanen

SEOUL, 24 SEPT. Zuid-Korea heeft de stranding van een Noordkoreaanse onderzeeboot op de kust voor Kangnung, vorige week, aangegrepen om bij de Verenigde Staten aan te dringen op hervatting van gezamenlijke militaire oefeningen. Het ministerie van Defensie in Seoul heeft dat vanochtend laten weten.

Het houden van jaarlijkse gezamenlijke Amerikaans/Zuidkoreaanse oefeningen onder de naam 'Team Spirit' werd twee jaren geleden door de VS opgeschort om tegemoet te komen aan bezwaren van Noord-Korea.

De naar schatting 60.000 militairen en politie-agenten die de afgelopen dagen in de omgeving van Kangnung, zo'n honderd kilometer ten zuiden van de grens met Noord-Korea, zijn ingezet voor de zoektocht naar opvarenden van de onderzeeër, hebben de afgelopen vierentwintig uur geen 'infiltranten' meer aangetroffen. Daardoor groeit het vermoeden dat de vijf Noordkoreanen, van wie wordt aangenomen dat ze nog voortvluchtig zijn, hebben weten te ontsnappen.

Voorzover nu bekend telde de Noordkoreaanse onderzeeboot in totaal 26 opvarenden. Elf bemanningsleden werden dood aangetroffen met een kogel door hun hoofd, nog eens negen Noordkoreanen werden gedood door het Zuidkoreaanse leger en één werd gevangen genomen. Volgens een theorie zouden de bemanningsleden na de stranding op de Zuidkoreaanse kust zijn gedood door de overige, door en door getrainde 'spionnen' aan boord. Die zouden zodoende hun eigen overlevingskansen in vijandelijk gebied hebben willen vergroten.

Het incident, het ernstigste in de Noord-Zuidkoreaanse betrekkingen in de afgelopen decennia, is voor de autoriteiten in Seoel aanleiding om bij de internationale gemeenschap, de VS voorop, aan te dringen op hernieuwde, opperste waakzaamheid ten opzichte van Noord-Korea. De jaarlijkse militaire oefeningen met de VS werden in 1994 opgeschort in ruil voor de Noordkoreaanse toezegging dat het zijn (vermoedelijke) kernwapenprogramma zou bevriezen. (AFP,AP,Reuter)