Weigerachtige leraar wordt te weinig gekort

DEN HAAG, 24 SEPT. Werkloze leraren op wachtgeld die werk weigeren, worden te weinig op hun uitkeringen gekort. De uitkeringsorganisatie USZO is te laks met het opleggen van de wettelijke sancties.

Tot deze conclusie komt het onderzoeksbureau CBE Consultants op basis van een onderzoek naar 2.500 meldingen over weigerachtige wachtgelders in juni en juli. De uitkeringsorganisatie had werkloze leraren tien keer zo vaak een strafkorting moeten opleggen, zo schrijven de onderzoekers, omdat dezen ten onrechte werk weigerden in het onderwijs. Waar de USZO in slechts veertig gevallen sancties oplegde aan zeventien wachtgelders, had de uitkering gekort moeten worden in 398 gevallen aan 88 wachtgelders. Het onderzoek loopt vooruit op ander onderzoek naar de problemen met wachtgelduitkeringen van minister Ritzen , waarvan de uitkomsten half oktober worden verwacht.

Aan de lakse houding van het USZO ligt volgens het bureau “gebrek aan communicatie” ten grondslag. “In combinatie met onduidelijkheden over de interpretatie van het beleid, heeft dat tot een situatie geleid waarin de uitkeringsorganisatie de regels naar eigen inzicht interpreteert”, aldus de onderzoekers.

Minister Ritzen (Onderwijs) heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij kondigt strengere sancties aan. Verder heeft hij CBE Consultants gevraagd te bekijken welke wachtgelders alsnog gekort moeten worden op hun uitkering omdat ze ten onrechte tussen november 1995 en juni 1996 een baan in het onderwijs hebben geweigerd.

Behalve kritiek op de uitkeringsorganisatie schieten ook de andere betrokkenen volgens de onderzoekers tekort, te weten: de schoolbesturen en het ministerie. Zo is gebleken dat 95 procent van de schoolbesturen geen meldingen van werk-weigerende wachtgelders doorgeeft aan het ministerie. Een schoolbestuur dat een vacature heeft, is verplicht deze vacature eerst aan te bieden aan zijn eigen wachtgelders. Weigert een wachtgelder de baan, dan moet het schoolbestuur dit melden aan het ministerie. Het ministerie stuurt de melding dan door naar de USZO. Ritzen zal deze schoolbesturen in een brief om opheldering vragen.

Ook scholen die weigerachtige wachtgelders wel bij het ministerie melden, schieten tekort, zo blijkt. Ze blijken deze leraren de verkeerde vacatures aan te hebben geboden, aldus de onderzoekers. In veel gevallen komt dit door onduidelijke regels van het ministerie.