Vlaanderen trekt meer geld uit voor banen en cultuur

BRUSSEL, 24 SEPT. Vlaanderen geeft het komend jaar voorrang aan het scheppen van nieuwe banen en de versterking van de Vlaamse cultuur. Minister-president Luc van den Brande heeft dit maandag verklaard bij de presentatie van de begroting voor 1997 aan het Vlaamse parlement.

De Vlaamse regering heeft 4,5 miljard frank (ruim 247 miljoen gulden) uitgetrokken voor de verdere uitvoering van het werkgelegenheidsakkoord. Daarmee wil zij onder andere 1400 banen creëren voor langdurig werklozen.

Opvallend is de verhoging van het budget voor cultuur. Daaruit krijgen musea financiële steun. Ook is er geld gereserveerd voor de verbouwing van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. De regering wil het overleg met de Vlamingen in het hoofdstedelijk gewest uitbouwen. “Brussel is en blijft onze hoofdstad”, onderstreepte de minister-president.

Van Den Brande herhaalde zijn pleidooi voor fiscale autonomie van Vlaanderen. Hij wil voor 1 november meer duidelijkheid over de gewenste verlaging van de vennootschapsbelasting. Wallonië heeft dit voorstel tot nu toe tegengehouden. Hij sprak ook de wens uit dat de deelstaat Vlaanderen op termijn over een eigen grondwet zal kunnen beschikken.

De Vlaamse minister-president heeft eerder dit jaar al gepleit voor vergaande autonomie voor Vlaanderen. Hij deed dit op 11 juli, tijdens de nationale feestdag van Vlaanderen. Deze dag wordt traditiegetrouw door Vlaamse politici aangegrepen om een staatshervorming van België aan de kaak te stellen.

Bij de laatste staatshervorming, die in 1993 werd doorgevoerd, hebben Vlaanderen, Wallonië en het gewest Brussel een aantal nieuwe, zelfstandige bevoegdheden gekregen. Zo zijn de deelstaten, en niet de federale regering in Brussel, verantwoordelijk voor onder andere cultuur en onderwijs, ruimtelijke ordening, vervoer, landbouw, economie en werkgelegenheid. (ANP)