Top Samsung overlegt over koop Fokker

ROTTERDAM, 24 SEPT. Een zware delegatie van het Zuidkoreaanse concern Samsung onderhandelt sinds gisteren met de curatoren van Fokker over de overname van de failliete vliegtuigbouwer.

De Samsung-delegatie staat onder leiding van Dae Won Lee, tweede man van het concern en Moo Sung Yu, de hoogste baas van Samsung Aerospace. Zij blijven enkele dagen in Nederland voor overleg. De eerste dag van de besprekingen werd gisteravond afgesloten met een diner in het Amstel-hotel.

Het ministerie van Economische Zaken wacht nog steeds op het businessplan van Samsung voor een herstart van Fokker. “We verwachten het vandaag of morgen”, zei een betrokkene gisteren. Op Economische Zaken bestaat enig ongeduld over de tijd die Samsung nodig heeft voor indiening van het plan, waarop minister Wijers al sind 18 augustus wacht. Economische Zaken wil er zo snel mogelijk duidelijkheid over waarop Samsung precies met Fokker aanstuurt, wat de Zuidkoreanen van Fokker in Nederland overeind denken te laten, welke inbreng daarbij te verwachten valt van Samsung zelf, de Zuidkoreaanse overheid en de banken, en wat precies van de Nederlandse overheid wordt verwacht.

In kringen om het departement bestaat de vrees dat Samsung in verhouding tot wat mogelijk bij Fokker aan activiteiten (in vliegtuigontwikkeling en assemblage) en werkgelegenheid in Nederland overblijft een te hoge bijdrage van Den Haag zal verlangen. In eerste instantie zou het misschien niet om hoge bedragen gaan, maar Economische Zaken vreest dat op termijn nieuwe claims op tafel kunnen komen.

Het ministerie en de curatoren van het failliete Fokker hebben haast. Op Schiphol is begonnen aan de afbouw van de laatste vliegtuigen die bij Fokker zijn besteld. De doorlooptijd van een vliegtuig beloopt omstreeks negen maanden. In principe hebben de curatoren tot april de tijd genomen voor de afbouw.

De situatie bij Fokkers toeleveranciers begint inmiddels erg klemmend te worden. “Je kunt in feite achter het laatste vliegtuig aan beginnen de loper op te rollen”, zegt een waarnemer. Veel toeleveranciers, waaronder met name vleugelbouwer Shorts uit Noord-Ierland (onderdeel van het Canadese Bombardier), beginnen nerveus te worden over de continuïteit van hun afzet aan Fokker. Naar verluidt zou daarom uiterlijk half oktober duidelijk moeten zijn of Samsung Fokker overneemt of niet. Mislukken de onderhandelingen, dan betekent dat vrijwel zeker het einde van de vliegtuigbouw in Nederland.

Economische Zaken was gisteren geen partij in het gesprek over Fokker in het Amstel Hotel. Stork, dat de onderhoudsdienst en de defensieportefeuille bezit door de overname van Fokker Aviation, is wel bij de gesprekken betrokken. Stork heeft altijd gezegd graag met een eventuele koper van de failliete bedrijfsonderdelen te willen samenwerken. Een van de opties is dat Samsung 70 procent van de aandelen van Fokker overneemt, terwijl de staat en Stork ieder een belang van 15 procent nemen.

Vorige week meldde een Koreaanse krant dat Samsung al een intentieverklaring zou hebben getekend voor de overname van Fokker en er 100 miljoen dollar voor zou willen neertellen. Bij de Nederlandse vliegtuigbouwer zijn nu nog 650 mensen aan het werk.