Tekorten blijven aanhouden; Franse onrust over sociale zekerheid

PARIJS, 24 SEPT. De Franse regering is gedwongen nieuwe maatregelen te nemen om de aanhoudende tekorten bij de sociale zekerheid in te dammen. De vakbeweging, die vorig najaar de economie verlamde met een landelijke staking tegen toen aangekondigde ingrepen, peilt de mogelijkheid van nieuwe acties.

In Parijs zijn cijfers bekend gemaakt waar uit blijkt dat het tekort over dit jaar drie keer zo hoog uitkomt als voorzien. Frankrijk hanteert voor de sociale zekerheid een aparte begroting, die sinds 1992 een chronisch tekort vertoont van omstreeks 50 miljard francs (16,6 miljard gulden). In '95 bedroeg het tekort zelfs 67,3 miljard francs. Zonder de pijnlijke maatregelen die de regering vorig najaar aankondigde zou het tekort voor 1996 zijn opgelopen tot 90 miljard francs.

Premier Juppé moest in december '95, na weken van sociale onrust die uitliep op een algemene staking, afzien van zijn plannen de Franse spoorwegen drastisch te saneren. De gunstige spoorwegpensioenen bleven onaangetast. Alleen het hervormingsplan voor de sociale zekerheid werd via bijzondere decreten doorgevoerd. Dat heeft niet genoeg geholpen.

Minister Jacques Barrot (sociale zaken) heeft aangekondigd dat het tekort voor '97 nog steeds 47 miljard francs zou belopen. De regering wil het nu ombuigen tot bijna 30 miljard. Frankrijk zou daarmee binnen de tekort-criteria volgens het Verdrag van Maastricht blijven. Belangrijkste tegenslag voor de sociale fondsen is het gebrek aan premie-inkomen als gevolg van de nog steeds groeiende werkloosheid, die zich boven de 12,5 procent van de beroepsbevolking beweegt.

Om extra besparingen te bereiken wil de regering de premie-heffing uitbreiden tot uitkerings-, pensioen- en kapitaal-inkomstentrekkers (opbrengst 12 miljard francs). De gezondheidskassen worden gespekt met de verhoging van 17,1 procent van de accijns op alcohol (met uitzondering van wijn) en 6,39 procent op tabak: in totaal 4,5 miljard francs extra. Het staatselectriciteitsbedrijf EDF moet eenmalig 3 miljard francs bijdragen.

De moeilijkste taak blijft nog steeds open liggen: de regering moet aanzienlijke bezuinigingen in de gezondheidszorg wil zij ook de verlies-traditie doorbreken. Tot nu toe hebben artsen, ziekenhuizen en farmaceutische industrieën hun greep op het betrekkelijke vrije uitgavenpatrook weten te behouden. Consulten zijn nog steeds ongelimiteerd. Patiënten krijgen nog steeds veel dure medicijnen vooregeschreven. Vorige week blokkeerden ambulances de grote wegen om een maatregel die hen trof tegen te houden.

    • Marc Chavannes