Suriname moet 'moreel herleven'

ROTTERDAM, 24 SEPT. Paramaribo moet weer een schone stad worden. Vuilniswagens maakten zaterdag de Surinaamse hoofdstad vrij van afval en straatvuil. Het was een van de eerste beleidsdaden van de nieuwe regering-Wijdenbosch.

De nieuwe regering van NDP, Javaanse KTPI en Hindostaanse BVD had de vrachtwagens ter beschikking gesteld van een schoonmaakdag, georganiseerd door landelijke milieugroepen. Bij sommige Surinamers riep de actie herinneringen op aan de begindagen van de Bouterse-revolutie in de jaren tachtig, toen ook een sterke nadruk werd gelegd op properheid en orde.

De vuilnisophaal moet het begin markeren van het 'honderd dagen plan' dat de NDP heeft opgesteld voor een 'nationale rekonstruktie'. Een andere maatregel zal de invoering zijn van 'morele waarden' als verplicht vak op de middelbare scholen. De regering zal deelnemen in een 'kommunikatieplatform' met kerken, massamedia en andere 'relevante ideologiese instituten' om de morele herleving van het volk voor te bereiden, aldus de nieuwe president, JulesWijdenbosch. Het 'overleven van de natie' staat immers op het spel.

Tien dagen na Wijdenbosch' installatie is zonneklaar dat zijn NDP de nieuwe regering in een stevige greep heeft. In het parlement kan de coalitie met overlopers uit diverse partijen rekenen op de steun van zeker 30 van de 51 parlementariërs. Dat is net niet de vereiste tweederden meerderheid om bijvoorbeeld de grondwet te wijzigen. Ook oud-revolutieleider en huidig NDP-voorzitter Desi Bouterse is helemaal terug. Hij voert intensieve besprekingen met collega-partijvoorzitters. Bij het aantreden van de ministersploeg, vrijdag, werd de ex-legerleider eervol binnengeleid in sociëteit Het Park, zijn oude hoofdkwartier. De voorzitters van de overige coalitiepartijen druppelden op eigen gelegenheid binnen.

De partij van Bouterse bezet drie sleutelministeries: Natuurlijke Hulpbronnen, Transport en Communicatie, en Justitie en Politie. Justitie ging onverwachts naar de NDP, ondanks een afspraak tussen de coalitiepartners dat die partij geen 'gevoelige' departementen als Justitie en Defensie zou krijgen. Alle justitie-dossiers, inclusief die over Bouterse en andere verdachten in cocaïnezaken, staan nu dus onder NDP-beheer.

Natuurlijke Hulpbronnen is economisch van strategisch belang. Dit ministerie beslist onder andere over vergunningen voor ondernemingen die in het binnenland aan houtkap of goudwinning willen doen. Het Surinaamse parlement moet nog beslissen over enkele miljoenencontracten met de Aziatische multinationals Musa en Berjaya, die plannen hebben voor grootschalige houtkap. Vrijwel niemand betwijfelt nog dat die contracten er zullen komen. Het Indonesische Musa is gelieerd aan KTPI-leider Willy Soemita, Berjaya maakt gebruik van de diensten van de rijke Hindostaanse zakenman Atta Mungra, initiatiefnemer van de BVD en nu minister van Financiën.

Omstreden is de benoeming van Dick de Bie tot minister van Communicatie. De Bie, revolutionair van het eerste uur, was in de jaren tachtig als hoofd van de Nationale Voorlichtings Dienst verantwoordelijk voor de militaire censuur. De Bie wil het wantrouwen snel wegnemen, gesteund door de belofte van Wijdenbosch dat de regering de vrijheid van meningsuiting zal garanderen. Van de ministers van de coalitiegenoten heeft de NDP weinig te vrezen. De Hindostaanse BVD wordt geleid door zakenpartners en intimi van Bouterse. De Javaanse KTPI is allang blij dat ze na een desastreuze verkiezingsuitslag (vier zetels in het parlement) alsnog door de NDP werd beloond met vijf ministersposten, evenveel als de NDP zelf (zestien zetels).

Vice-president Pretaap Radakishun uitte vorige week nog bedenkingen tegen het aantreden van zoveel 'omstreden' kandidaten, ook uit zijn eigen BVD, en dreigde met aftreden. Maar sinds enkele dagen zwijgt hij. Op de persconferentie na het aantreden van de ministersploeg voerde niet Radakishun, die formeel voorzitter is van de ministerraad, het woord, maar Wijdenbosch. Ook dat is een teken van de nieuwe verhoudingen.