Politie Zeeland wil extra agenten en zes miljoen gulden

MIDDELBURG, 24 SEPT. De politie in Zeeland heeft zestig extra agenten en zes miljoen gulden nodig om de veiligheid van de burgers in de provincie te kunnen garanderen. Ook wil de politie dat opnieuw wordt gekeken naar de manier waarop het geld tussen de verschillende regio's moet worden verdeeld.

Dit heeft de politie gisteren in een 'brandbrief' aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie bekend gemaakt. Volgens de Vlissingse burgemeester en plaatsvervangend korpsbeheerder J. van der Doef kan de politie in één derde van de noodhulpmeldingen niet binnen de norm van vijftien minuten ter plaatse zijn. “Op een groot deel van de minder ernstige meldingen wordt niet eens meer gereageerd”, zegt Van der Doef. “Zeeuwen lopen op straat meer risico dan andere Nederlanders.”

Volgens de burgemeester zijn ook de werkomstandigheden van het politiepersoneel gevaarlijk. “Het komt voor dat 's nachts en in het weekend slechts vier patrouillewagens beschikbaar zijn, in een gebied van 840 vierkante kilometer. Als er iets gebeurt hebben we geen middelen om in te grijpen en gebeurt het dat we verdachten moeten laten lopen.”De politie Zeeland kampt vooral met financiële problemen. Het huidig tekort van de politie is 1,4 miljoen, maar loopt op tot 14,5 miljoen in 1999 als niet wordt ingegrepen.

Eén van de redenen is dat de personeelskosten in Zeeland per hoofd gemiddeld tweeduizend gulden hoger liggen door de zwaar belaste top die na de politie-reorganisatie is ontstaan. Ook drukken de kosten om nieuwe informatie- en communicatietechnologie in te voeren onevenredig zwaar op de kleinere provincies.

“De financiële verhouding tussen de verschillende regio's is volstrekt scheef”, vindt Van der Doef. “Sommige korpsen hebben reserves ter grote van de jaarbegroting van ons korps, terwijl Zeeland niet eens op minimaal niveau politiewerk kan uitoefenen.” De burgemeester maakt zich zorgen over de huidige manier van werken van de politie. “Er zijn geen middelen of personeel om probleemgericht of preventief te werk te gaan, zolang we niet eens alle meldingen na kunen trekken.”

Korpschef A.A. Smeels wijt de problemen waar de politie mee kampt aan de criteria waarop het geld tussen de verschillende regio's wordt verdeeld. “Er wordt te weinig rekening gehouden met de specifieke structuur van Zeeland: uitgestrekt, relatief dun bevolkt en een verdubbeling van de bevolking in de zomer.” Volgens de korpchef zou bij de verdeling van het geld meer gekeken moeten worden naar hoeveel politieagenten er in een gebied daadwerkelijk beschikbaar en bereikbaar zijn.