Paradiso door subsidietekort in grote nood

Paradiso staat aan de rand van een faillissement. De internationaal vermaarde concertzaal in Amsterdam vraagt al sinds 1992 vergeefs om meer subsidie van de Amsterdamse gemeente. Het budget van Paradiso bestaat voor negentig procent uit eigen gelden. De gemeente Amsterdam geeft een subsidie van 839.000 gulden, maar dit bedrag is de laatste jaren te laag gebleken.

De Amsterdamse Kunstraad adviseert een verhoging van de subsidie tot twee miljoen. De directie van Paradiso heeft vorige week een dringend verzoek om hulp gestuurd naar de Amsterdamse gemeente.

Paradiso heeft de reputatie dat er ook onbekende en experimentele popgroepen optreden, maar de laatste jaren kan de zaal slechts het hoofd boven water houden door een 'commerciëlere' programmering. Bijzondere evenementen zoals TegenTonen (festival voor experimentele muziek) konden het afgelopen jaar al geen doorgang vinden, en het Sonic Acts-festival (in samenwerking met de afdeling Sonologie van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag) moest worden teruggebracht van vier dagen tot twee.

Pierre Ballings, sinds 1992 directeur van Paradiso, noemt juist dit soort projecten 'het zout in de pap van ons programma'. “We hebben geen 'risicoruimte' meer. Vorig jaar gingen we al bijna failliet omdat we een 'slechte zomer' hadden,” zegt Ballings. “We kunnen tegenwoordig avonden niet laten doorgaan als we verwachten dat we er misschien 5.000 bij in schieten. Een zaal als Paradiso moet investeren in nieuw muzikaal talent. Anders worden we gewoon een soort discotheek op zaterdagavond.”

In 1994 is Paradiso nog ingrijpend verbouwd. Deze verbouwing was een van de resultaten van de reorganisatie in 1992. Toen was Paradiso op voorspraak van de gemeente doorgelicht door organisatieburo Berenschot. Volgens Ballings is Paradiso nu uitstekend toegerust, maar ontbreken de financiële middelen om deze omstandigheden uit te buiten. “We hebben van OCW wèl een extra subsidie gekregen. Vier jaar lang krijgen we 150.000 voor ons 'Produktiehuis', een nieuw project waarbinnen we mini-opera's en andere speciale muzikale evenementen kunnen ontwikkelen. Maar dan moet de gemeente Amsterdam wel haar verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de dagelijkse exploitatie van de zaal.”

Pierre Ballings noemt de onlangs uitgebreide Melkweg, die nu bijna evenveel bezoekers kan bergen als Paradiso, een concurrent. En hij vreest ook voor de toekomst, als de popzalen bij de Arena en aan de IJ-oever inderdaad worden gebouwd. In het onlangs verschenen concept-Kunstenplan van de Amsterdamse gemeente, dat voor de komende vier jaar de subsidiegelden vastlegt, is de toelage voor Paradiso niet verhoogd. De directie hoopt dat bij de definitieve hoorzitting over dit Kunstenplan, 3 oktober aanstaande, de plannen alsog worden gewijzigd.

    • Hester Carvalho