Nazomeren met bestuurders is niks voor Friezen

LEEUWARDEN, 24 SEPT.Aansporingen en uitdagende opmerkingen van gespreksleider Klaas Jansma hadden gisteravond weinig effect. Tijdens de eerste van de vier 'nazomeravondgesprekken', waar het Friese college van Gedeputeerde Staten met de burger wilde praten, bleef het nogal tam.

“Veranderen om te behouden”, heet de nieuwe visie die GS enkele weken geleden presenteerden over de toekomst van Friesland. Om de rust, ruimte en natuur te kunnen behouden is concentratie van economische activiteiten in twee zones nodig: in het gebied tussen Sneek, Drachten, Heerenveen en Joure en tussen Leeuwarden en Harlingen. In acht jaar tijd moeten er 5000 nieuwe banen gecreëerd worden. De Friese economie zou een sterke impuls krijgen van een tweede nationale luchthaven in Flevoland. Zitten we goed met die opvatting of niet? Hoe denkt de Friese burger daarover? 'Jou jo miening' (Geef uw mening) in de “zoektocht naar de juiste koers”, moedigde de Friese commissaris L.Hermans het publiek aan. De Friese burger bleek er nog aan te moeten wennen ongezouten zijn mening te geven.

Wat aarzelend stonden de eerste sprekers achter de microfoon, met vier gedeputeerden en de commissaris der koningin op een rij tegenover zich. Ze luisterden, knikten, glimlachten of maakten ijverig aantekeningen en gaven pas een reactie als Jansma hen daar om vroeg. Beide partijen bleken niet vertrouwd met de gekozengespreksvorm. Burgers zijn gewend vragen te stellen en bestuurders geven dan doorgaans antwoord of verdedigen hun beleid. “O, het college geeft geen antwoord?”, stamelde een vragensteller verrast. “Nee, ze luisteren alleen”, antwoordde Jansma. Vlammende betogen en scherpe beschuldigingen bleven uit, tot spijt van gedeputeerde G. van Klaveren (economische zaken). “Ik zit te wachten op iemand die zegt: “U heeft het volkomen bij het verkeerde eind”, zei hij in de pauze. Hij concludeerde dat de Friezen het in hoofdlijnen eens waren met het rapport.

In de 'proloog' van de serie gesprekken (in totaal vier, een extra avond in Leeuwarden is al volgeboekt) met ondernemers waren er wel 'eye-openers' genoemd. Zoals de suggestie om Lemmer op te nemen in de economische zone van midden Friesland. De 'gewone' burger kwam volgens commissaris Hermans te weinig aan bod. Het waren voornamelijk vertegenwoordigers van politieke partijen en belangengroeperingen die hun zegje deden, zoals de Waddenvereniging, de Friese Milieufederatie, Groen Links, Leefbaar Friesland en de Fries-Flevolandse Land- en Tuinbouworganisatie. Een burger kwam met het voorstel om het failliete Fokker naar Friesland te halen, daarmee zou de werkgelegenheid in Friesland kunnen worden opgekrikt.