MUB

In het artikel van J.W. Koolhaas (18 september), wordt bezwaar gemaakt tegen het wetsvoorstel Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB). Daarbij grijpt schrijver terug op de overtuiging die in 1970 bestond bij het invoeren toen van de Wet Universitaire Bestuursorganisatie (WUB), te weten dat: “een doelgemeenschap zoals de universiteit en de gemeente, in principe democratisch bestuurd behoort te worden”.

Maar een gemeente is primair een 'leefgemeenschap'. Daar zoekt men elkaar op als buren, als conglomeraatgenoot, om samen te leven. Dat vereist democratisch bestuur.

Op een universiteit komt men tezamen om te werken. Dus met het doel te studeren of onderwijs te geven, om wetenschap te beoefenen, of voor (medische faculteiten) de volksgezondheid. Dat is geen 'leefgemeenschap', maar primair een 'werkgemeenschap' en dat vereist bestuurlijk en uit democratisch oogpunt een andere opzet. Nu is een universiteit ook weer geen bedrijf waar van bovenaf wordt bepaald wat moet worden geproduceerd. Dat zou de universitaire vrijheid en de inventiviteit fataal aantasten. Een zuivere werkgemeenschap als een fabriek is een universiteit dus niet en mag het ook nooit worden. Maar laten wij niet in de verwarring blijven hangen die de WUB stichtte, waarbij de regels van een 'leefgemeenschap' veel te veel op een 'werkgemeenschap' werden gedrukt. Daarom is (detaillering in het midden gelaten) de bij het parlement in behandeling gegeven MUB een goed stuk correctieve wetgeving, waarbij aan het democratisch gehalte van minister Ritzen en wat hij produceert, niet behoeft te worden getwijfeld.

    • Mr. O.A. Thissen
    • oud-secr. Erasmusuniversiteit