Kohl maant tot kalmte in conflict over ziektekosten

BONN, 24 SEPT. De Duitse bondskanselier Helmut Kohl heeft gisteren een dringend beroep gedaan op werkgevers en werknemers de strijd om kortingen op het ziekengeld niet te laten escaleren. Werkgevers willen bestaande CAO-afspraken openbreken om al de vermindering van de ziekteuitkering te kunnen doorvoeren. De grootste vakcentrale DGB en de sociaal-democratische SPD hebben gedreigd met massale stakingen als de werkgevers de cao negeren.

Bondskanselier Kohl zei gisteren dat bestaande CAO-regelingen moeten worden nagekomen. “Een verscherping van het conflict is ook economisch schadelijk”, aldus Kohl. Hij vreest voor de sociale vrede; (nog) een van de sterke kanten van het verzwakte Standort Deutschland.

Twee weken geleden besloot de coalitie van CDU/CSU en FDP tot een aantal ingrijpende bezuinigingsmaatregelen zoals korting op het ziekengeld met twintig procent, versoepeling van het ontslagrecht en verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd bij vrouwen. Kohl zei gisteren dat deze maatregelen bestaande noch toekomstige CAO-afspraken aantasten. De speelruimte voor de CAO-partijen is groter geworden zodat gezamenlijk in goed overleg naar aanvaardbare oplossingen kan worden gezocht, aldus Kohl. Er is geen land ter wereld, zei hij, waar bij ziekte honderd procent salaris wordt uitgekeerd.

Twee belangrijke vertegenwoordigers van de werkgevers riepen afgelopen zondag ondernemers op de kortingen op het ziekengeld al per 1 oktober door te voeren. Dieter Hundt en Hans-Peter Stihl, spreekbuis voor het midden- en kleinbedrijf, menen dat gemaakte CAO-afspraken dermate algemeen zijn dat er ruimte bestaat de vermindering van de ziekteuitkering al snel door te voeren.

SPD-fractieleider Rudolf Scharping zei dat de werkgevers 'met minachting' en 'lichtvaardig' over bestaande CAO-afspraken oordelen. “Een verstandige economische strategie zou aansturen op samenwerking in plaats van op een confrontatie”, zo zei de SPD-leider. Zelfs de gematigde voorzitter van de vakbod IG-Chemie, Hubertus Schmoldt, zei stakingen niet te schuwen. Als zelfs Schmoldt dat zegt, duidt dit op een hete herfst, zo valt in vakbondskringen te beluisteren.

Gisteren demonstreerden talloze leden van de vakcentrale DGB bij de arbeidsbureaus tegen de door Bonn aangekondigde bezuinigingen op werkgelegenheidsprogramma's en werkloosheidsuitkeringen. Het gerechtshof voor arbeidszaken in Berlijn zei gisteren te rekenen op een vloedgolf van rechtszaken over de nieuwe ziekengeldregeling.

    • Michèle de Waard