Kennis bijspijkeren of titel inleveren

HEERLEN, 24 SEPT. Academici moeten elke vijf jaar hun kennis bijspijkeren. Doen ze dat niet, dan dienen zij hun titel in te leveren.

Dit zei prof. dr. H. Beckers gistermiddag bij de diesviering van de Open Universiteit. Beckers is voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Hij acht bijscholing voor academici onontbeerlijk omdat wetenschappelijke inzichten snel verouderen in het licht van de voortschrijdende technologische ontwikkelingen.

Op de bijeenkomst die in het teken stond van levenslang leren bepleitte Beckers terugkeer van de eeuwige student in een andere gedaante. De alumnus moet in de ogen van de voorzitter eeuwig student blijven. Een stelsel van zogeheten vouchers - een knipkaart die bij de universiteit kan worden verzilverd - zou dit levenslang studeren mogelijk kunnen maken.

Belangrijker nog is in de ogen van Beckers een betere opzet van het onderwijs op universiteiten. In plaats van eerst vijf jaar te studeren, kunnen studenten beter beginnen met een korte, op maat gesneden opleiding, waarna ze “zo gauw mogelijk aan de slag gaan”. Vervolgens moet een afgestudeerde steeds terugkomen om zijn kennis op peil te houden. De universiteiten dienen dat vervolgonderwijs af te stemmen op de behoefte van de terugkomers. Anders dan in het beroepsonderwijs bestaat er volgens Beckers in het het academisch milieu geen traditie om werken en leren met elkaar te combineren.