Kans bepleit voor nieuwe medicijnen

UTRECHT, 24 SEPT. Patiënten in Nederland blijven verstoken van nieuwe geneesmiddelen die in andere Europese landen wel op de markt zijn. Door de nieuwste plannen van minister Borst (Volksgezondheid) om op zeer beperkte schaal nieuw geïntroduceerde medicijnen toe te laten en voor vergoeding in aanmerking te laten komen door de ziektekostenverzekeraar, verslechtert deze situatie zelfs. Dat stelt de Vereniging van de Innoverende Farmaceutische Industrie (Nefarma) in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwe geneesmiddelen worden sinds 1 juli 1993 in principe niet meer vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Dat is een gevolg van een maatregel van de toenmalige staatssecretaris Simons (Volksgezondheid). Die geneesmiddelen zouden moeten komen op een zogeheten lijst 6 - tegenwoordig lijst 1b - die onderdeel uitmaakt van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Het systeem voorziet in het clusteren van vergelijkbare medicijnen.

Binnen zo'n cluster wordt de gemiddelde prijs genomen, die als ijk geldt voor de prijs. Bij middelen die duurder zijn dan deze limiet moet het verschil door de patiënt zelf worden bijbetaald. Nieuw geïntroduceerde geneesmiddelen laten zich veelal niet vergelijken met al bestaande middelen. Zij zijn in het algemeen zeer duur, en daarom besloot Simons ze niet langer voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Een uitzondering daarop vormen die geneesmiddelen, die worden ingezet bij een ziekte waarvoor tot op heden niets anders voor handen was.

Nederlandse patiënten en artsen krijgen door het huidige overheidsbeleid geen toegang tot ongeveer 25 nieuwe, betere medicijnen, stelt Nefarma. Er zijn al patiënten die hun nieuwe geneesmiddelen zelf in België moeten gaan halen. Als gevolg van de invoering van de Wet geneesmiddelenprijzen per 1 juni jongstleden is de gemiddelde prijs van medicijnen nu met 20 procent gedaald. De volksgezondheid staat in Nederland op een hoog peil, meent Nefarma. Nu de prijzen op een Europees peil zijn gekomen moet Nederland wat betreft haar geneesmiddelenvoorziening niet achter gaan lopen op de rest van Europa, zo schrijft de vereniging. Nefarma is van mening dat er daarom nu budgeterende ruimte moet komen voor de toelating van die nieuwe middelen en dat de nu voorgestelde weg van ontwikkelingsgeneeskunde alleen maar leidt tot verder uitstel. Met ontwikkelingsgeneeskunde wordt bedoeld een speciale subsidie die kan worden toegekend op voorstel van de ziekenfondsraad.

De minister heeft bij de presentatie van de begroting van VWS aangekondigd een extra budget van 200 miljoen voor nieuwe geneesmiddelen te resereveren. Hiervan is echter slechts 20 miljoen bestemd voor het ontwikkelingsgeneeskundig onderzoek en is reeds honderdtachtig miljoen vergeven aan geneesmiddelen die al wel tot het pakket zijn toegelaten. Het gaat daarbij voornamelijk om een groot aantal aidsremmers dat deze zomer het groene licht kregen van de minister.