Irritatie in VVD over kritiek op Bolkestein

DEN HAAG, 24 SEPT. In de VVD-fractie in de Tweede Kamer is irritatie ontstaan over D66-fractievoorzitter Wolffensperger. Deze wees gisteren het optreden af van VVD-fractieleider Bolkestein ten behoeve van het farmaceutisch bedrijf MSD, waar hij commissaris is.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer is unaniem van mening dat Bolkestein “niets onoirbaars” heeft gedaan toen hij ten behoeve van MSD probeerde het beleid van minister Borst (Volksgezondheid) te beïnvloeden. Dat heeft vice-fractievoorzitter Korthals vanmiddag na afloop van de wekelijkse fractievergadering gezegd.

Zondag maakte de actualiteitenrubriek Netwerk bekend dat Bolkestein zich actief heeft ingezet voor de belangen van Merck, Sharp & Dohme (MSD) door onder meer in een persoonlijke brief aan D66-minister Borst (Volksgezondheid), verstuurd naar haar huisadres, aan te dringen op een spoedige toelating van het MSD-geneesmiddel Cozaar tot het geneesmiddelvergoedingssysteem. Wolffensperger zei gisteravond onder meer: “Ik zou niet alleen die poging tot beïnvloeding niet hebben gedaan, ik zou ook een commissariaat bij een farmaceutische groothandel (...) niet hebben geaccepteerd.” Deze opmerking is in VVD-kring slecht gevallen. Zonder de naam van Wolffensperger te noemen, zei vice-fractievoorzitter Korthals vanmorgen dat “dit soort wijsheid achteraf wel heel gemakkelijk is”. De vraag of Bolkestein 'verstandig' heeft gehandeld is volgens Korthals vanmorgen niet in het fractieberaad aan de orde geweest. Wel vond de fractie unaniem dat Bolkestein er verstandig aan doet zijn verblijf op Cyprus niet voortijdig af te breken.

Volgens Korthals heeft Bolkestein er alles aan gedaan zijn twee verantwoordelijkheden van VVD-leider en MSD-commissaris gescheiden te houden. Daarom schreef hij de brief aan minister Borst op privé-papier. Daarom ook, zei Korthals, heeft Bolkestein er verstandig aan gedaan om de volksgezondheidsspecialist van de VVD-fractie, Pastoors, niet in te lichten over zijn brief aan minister Borst. Geen enkel Kamerlid van de VVD zegt ooit druk te hebben gevoeld van Bolkestein in een voor MSD voordelige richting. Korthals wijst het D66-voorstel om een gedragscode voor Kamerleden met nevenfuncties vast te stellen van de hand.

De VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Korthals Altes, wees alle kritiek op Bolkestein vanochtend van de hand. “Het is een ongelooflijk schijnheilige vertoning om er zo'n lawaai over te maken”, aldus Korthals Altes. Hij vindt dat er geen sprake is van een vermenging van belangen en wees erop dat Bolkestein in zijn brief aan minister Borst er geen twijfel aan heeft laten bestaan in welke functie hij haar benadert. “Ik schrijf u in mijn hoedanigheid van commissaris van Merck, Sharp & Dohme bv te Haarlem”, zo begint Bolkestein zijn brief aan Borst.

PvdA-fractievoorzitter Wallage wilde vooruitlopend op het weerwoord van Bolkestein, die tot komende zaterdag op Cyprus verblijft, niet reageren.

SP-fractievoorzitter Marijnissen kondigde vanochtend aan dat hij de instelling van een gedragscode voor Kamerleden aan de orde zal stellen. De SP wil een verbod voor Kamerleden om nog langer betaalde nevenfuncties te bekleden.

Pagina 3: Kok: wantrouwen is slecht voor de politici

Minister-presidentKok pleitte als fractievoorzitter van de PvdA begin 1987 voor gedragsregels. Toenmalig fractiegenoot Van den Bergh trad destijds af nadat hij ervan werd beschuldigd met voorkennis in Fokker-aandelen te hebben gehandeld. Kok kondigde toen aan te streven naar een gedragscode voor politici. “Anders ontstaat er wantrouwen naar de politiek en dat is niet goed voor ons als politici”, zei Kok in 1987 voor de radio. Overigens is het van een gedragscode nooit gekomen. Gisteren weigerde Kok commentaar op de handelwijze van Bolkestein.

Uit een opinie-onderzoek gisteren door bureau Inter/View in opdracht van het tv-programma Nova blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders de handelwijze van VVD-leider Bolkestein afkeurt. Van alle ondervraagden vindt 21 procent dat Bolkestein moet aftreden als fractieleider. De eigen VVD-aanhang oordeelt een milder over de liberale voorman. Van alle ondervraagden zegt bijna 70 procent dat Bolkestein onjuist heeft geopereerd.