Het Holland van Kok

Zoals wel vaker bij kranten is de kop en de inhoud van het artikel 'Het Nederland van Wim Kok' (17 september), misleidend. Het artikel gaat niet over Nederland maar uitsluitend over (Noord- en Zuid-) Holland en een beetje Utrecht, oftewel de Randstad.

De rest van Nederland bestaat niet of figureert als doorgangsverbinding van Holland met de rest van Europa. Het Holland van Wim Kok is daarom de enig correcte titel, omdat de getoonde kaart van Nederland op onthutsende wijze blootlegt, waar de interesses van het paarse Randstadskabinet van Wim Kok liggen.

Vrijwel al het Nederlandse geld voor investeringen, voor het grootste deel ook buiten Holland in één gigantisch werkgelegenheidsproject, die een enorme stimulans zal betekenen voor de toch al sterke en bevoordeelde economie van Holland. Het zal de werkgelegenheid van Holland enorm versterken en uitbreiden ten koste van de vaak toch al niet te gunstige werkgelegenheidssituatie in de rest van Nederland. De centrale overheid nu en in de toekomst zal geen geld hebben om daar noemenswaardig te investeren en als ze het al hebben, zullen ze het er niet voor over hebben.

Dit proces werkt als een vliegwiel, want de vicieuze cirkel van toename van de werkgelegenheid in Holland betekent nog meer auto's, nog meer files, kortom Holland zal nog verder dichtslibben. En daarom zal na 2010 nog meer geld nodig zijn en zal de rest van Nederland nog verder achterop raken. Zo lijkt het net alsof er een paarse postmoderne variant van het kolonialisme dreigt te ontstaan, het zogenaamde 'post-kolonialisme'. Het betekent dat mensen, grondstoffen en geld van de rest van Nederland hoogstens nog mag figureren als afzetmarkt voor Hollandse producten.

Voor dit beleid, deze doodlopende weg, is een alternatief: spreiding. Spreiding zal op termijn goedkoper en effectiever zijn en het zal leiden tot echte participatie van meer mensen in heel Nederland.

    • Drs. E.J. Boerma