Gemeenteraad

Uit een artikel in de krant van 17 september blijkt, dat u Groen Links in de (Haagse) gemeenteraad als oppositiepartij betitelt. Het schijnt de betreffende redacteuren onbekend te zijn, dat een gemeenteraad geen oppositie kent. B en W ontwikkelen het beleid en de gemeenteraad bestuurt de gemeente. Terecht lees ik in uw krant vaak de omschrijving 'programpartijen'. Voor de partijen, die niet in het College van B en W zijn vertegenwoordigd, ken ik geen bepaalde naamsomschrijving. Ik kon het niet laten u hierop te wijzen.

    • J.C. Lettinga