Geen kloof burgers en politiek in Rotterdam

ROTTERDAM, 24 SEPT. Burgemeester A. Peper van Rotterdam versprak zich gisteravond na afloop van een debat met burgers over de toekomst van de stad. “Van alle voorstellen die ik hier gedaan heb, zijn er veel nuttig”, zei hij. Hij bedoelde de voorstellen van de burgers, maar daarover viel niemand. De Rotterdammers en hun burgemeester waren het namelijk roerend eens: het gaat goed met Rotterdam, maar het kan beter.

Honderd inwoners van de stad waren naar het gemeentehuis gekomen om hun mening te geven in de 'stadsdiscussie' Rotterdam 2005. De vierde aflevering van de discussie concentreerde zich op het thema werk. In acht werkgroepen bogen de Rotterdammers zich over verschillende aspecten daarvan. Een nota van het gemeentebestuur was leidraad voor het debat.

Na een avond discussiëren trokken de leden van de werkgroepen hun voorlopige conclusies. De groep 'ondernemen' vond dat er heldere regels moeten komen voor startende ondernemers. 'Stimuleren in plaats van belemmeren' was het credo van de werkgroep 'minder files'. Ze pleitte voor light rail en vervoer over het water. De discussie over werken in de wijk leidde tot het voorstel een 'vraag/aanbod-transferpunt' op te zetten.

Behalve de watertaxi deden de Rotterdammers geen voorstellen die niet al in de nota van burgemeester Peper stonden. Gemeente en bewoners vinden dat ondernemers gehinderd worden door te veel regels en dat het bedrijfsleven vanuit de wijken initiatieven moet nemen. De komst van light rail, een nieuwe vorm van openbaar vervoer, is al voorzien in recente kabinetsplannen.

De Rotterdamse consensus verbaasde burgemeester Peper niet. “De kloof tussen burger en politiek is haarkloverij van geleerden”, zei hij na de bijeenkomst. “Ik had niet echt nieuwe voorstellen verwacht vanavond. De nota die we gemaakt hebben is gewoon goed. Het gaat er nu om geïnteresseerde burgers te vinden die erover mee willen denken.” De watertaxi vond Peper best een goed idee. “Tussen Rotterdam en Dordrecht zou het kunnen”, zei hij.

In totaal doen 1.300 mensen mee aan het openbare debat. Uit de enquête die vooraf onder de deelnemers is gehouden blijkt dat veertig procent van hen ten minste een HBO-opleiding heeft gevolgd. Op 14 december is een afsluitend 'stadscongres' in De Doelen. De stadsdiscussie kost in totaal 1,5 miljoen gulden.